Марина Джонова

доц. д-р Марина Джонова

Катедра по български език
Факултет по славянски филологии
СУ “Св. Климент Охридски”
Конструкции от типа "аз ми се струва" в българската разговорна реч. В: Проблеми на българската разговорна реч, кн. 6. В. Търново, 2004, 107-116.

Търсене

Автори

Ilijana Krapova (1 публикация)
Iskra Likomanova (1 публикация)
Kjetil Rå Hauge (1 публикация)
Yovka Tisheva (2 публикации)
Yovka Tisheva, Ilijana Krapova (1 публикация)
Yovka Tisheva, Marina Dzhonova (3 публикации)
Атанас Атанасов (2 публикации)
Искра Ликоманова (1 публикация)
Йовка Тишева (1 публикация)
Красимира Алексова (2 публикации)
Мариета Цветкова (1 публикация)
Марина Джонова (1 публикация)
Пенка Баракова (1 публикация)