Атанас Атанасов

доц. д-р Атанас Атанасов

Катедра по български език
Факултет по славянски филологии
СУ “Св. Климент Охридски”
Encoding Bulgarian Colloquial Speech Using TEI Specification. In: Computer Applications in Slavic Studies. Sofia: “Boyan Penev” Publishing Center, 2006: 233-240.
Проблеми при създаването на езикови корпуси с транскрибирана българска разговорна реч. В: Паисиеви четения. Научни трудове, том 44, кн. 1, сб. А. Пловдив: УИ “Паисий Хилендарски”, 2006: 289-296.

Търсене

Автори

Ilijana Krapova (1 публикация)
Iskra Likomanova (1 публикация)
Kjetil Rå Hauge (1 публикация)
Yovka Tisheva (2 публикации)
Yovka Tisheva, Ilijana Krapova (1 публикация)
Yovka Tisheva, Marina Dzhonova (3 публикации)
Атанас Атанасов (2 публикации)
Искра Ликоманова (1 публикация)
Йовка Тишева (1 публикация)
Красимира Алексова (2 публикации)
Мариета Цветкова (1 публикация)
Марина Джонова (1 публикация)
Пенка Баракова (1 публикация)