Красимира Алексова

проф. д-р Красимира Алексова

Катедра по български език
Факултет по славянски филологии
СУ “Св. Климент Охридски”
Адмиративът в българската разговорна реч. В: Проблеми на разговорната реч, кн. 6, В. Търново, 2004: 21-34.
Депалатализационните процеси в софийската реч като маркер на разговорността. В: Проблеми на българската разговорна реч, кн. 5. В. Търново, 2001: 9-18.

Търсене

Автори

Ilijana Krapova (1 публикация)
Iskra Likomanova (1 публикация)
Kjetil Rå Hauge (1 публикация)
Yovka Tisheva (2 публикации)
Yovka Tisheva, Ilijana Krapova (1 публикация)
Yovka Tisheva, Marina Dzhonova (3 публикации)
Атанас Атанасов (2 публикации)
Искра Ликоманова (1 публикация)
Йовка Тишева (1 публикация)
Красимира Алексова (2 публикации)
Мариета Цветкова (1 публикация)
Марина Джонова (1 публикация)
Пенка Баракова (1 публикация)