Йовка Тишева

Проф. д-р Йовка Тишева

Катедра по български език
Факултет по славянски филологии
СУ “Св. Климент Охридски”
 
Тишева, Й. За динамиката в системата на прагматичните частици в българския език. В: Litora Psycholinguistica. София, Сема РШ, 2002: 213-219.

Търсене

Автори

Ilijana Krapova (1 публикация)
Iskra Likomanova (1 публикация)
Kjetil Rå Hauge (1 публикация)
Yovka Tisheva (2 публикации)
Yovka Tisheva, Ilijana Krapova (1 публикация)
Yovka Tisheva, Marina Dzhonova (3 публикации)
Атанас Атанасов (2 публикации)
Искра Ликоманова (1 публикация)
Йовка Тишева (1 публикация)
Красимира Алексова (2 публикации)
Мариета Цветкова (1 публикация)
Марина Джонова (1 публикация)
Пенка Баракова (1 публикация)