Индекс

Този ресурс представлява индексиран вариант на Паралелния корпус. В отделни колони се представят индексът на всички думи в корпуса, оригиналните транскрипции, нормализиран вариант на транскрипцията с маркирани в червено отклонения, както и списък на отклоненията в дадения текст от корпуса.