Искра Ликоманова

проф. дфн Искра Ликоманова

Катедра по славянско езикознание
Факултет по славянски филологии
СУ “Св. Климент Охридски”
Българската езикова ситуация на фона на балканската езикова ситуация. В: Отговорността пред езика. кн. 2. Шумен, УИ “Епископ Константин Преславски”, 2009: 167-173.

Търсене

Автори

Ilijana Krapova (1 публикация)
Iskra Likomanova (1 публикация)
Kjetil Rå Hauge (1 публикация)
Yovka Tisheva (2 публикации)
Yovka Tisheva, Ilijana Krapova (1 публикация)
Yovka Tisheva, Marina Dzhonova (3 публикации)
Атанас Атанасов (2 публикации)
Искра Ликоманова (1 публикация)
Йовка Тишева (1 публикация)
Красимира Алексова (2 публикации)
Мариета Цветкова (1 публикация)
Марина Джонова (1 публикация)
Пенка Баракова (1 публикация)