Text 6

Индекс/Index

Click on any wordform after the colon to see it in its context


:
а: а а а а а а
абе: абе
абсолютен: абсолютно
аз: аз аз ти ти то ти тя ние те тя аз тя аз то аз ти тя ти тя аз аз тя ти аз тя аз тя аз аз аз тя аз ние аз ти тя тя ти то тя те те аз аз тя аз тя тя те то тя аз тя аз те тя аз тя аз тя тя тя ти тя те тя те тя те ние ти ние те аз тя тя те тя тя аз те аз ти те те те те аз то аз тя ти те ти ти ти аз ти ти тя аз тя те те ти те тя ти те аз ние ти ти те аз аз аз аз аз те ти аз аз аз тя тя
ама: ама ама ама ама ама ама ама ама ама ама ама ама ама ама ама ама ама ама ама ама ама ама
ами: ами ами ами
аха: аха
ахам: ахаха ахаха ахаха
баба: баба баба
багра: багрите багрите багрите
баща: баща баща баща
бе: бе
без: без
бия: би би
бъда: бъде
бял: бял
бял-червен: червената
в: в в в в в в в в в в в в в в
варен: варна варна варна
верен: вярно
вероятен: вероятно
вече: вече вече вече
взема: вземе вземат
взимам: взимаш взимат
видя: вижте видя виж виж видиш виж
виждам: виждахме
вик: вика вика вика вика вика вика вика вика вика вика вика вика вика вика вика вика вика вика вика вика вика вика вика вика вика вика вика вика вика вика вика вика вика вика вика вика вика вика вика
викам: викам викам викам викам викам викам викам викам викам викам викам викам викат викам викам викам викам викам викам викам викам викам викам викам викам викам викам викам викам викам викам викам викам викам викам викам викам викам викам викам викам викам викам викам викам викам викам викам викам викам викам викам викам викам викам викам
викна: викнеш
висок: висока висока
вплета: вплетени вплетени вплетен
време: време
все: все все
всеки: всички всяко всички
всичкия: всичките
втори: второ
вчера: вчера вчера вчера вчера
във: във във във във във във във във
възхищавам: възхищавам
въпрос: въпроси въпрос
геолого-физически: физическо физическо
глава: главата главите
глас: гласа гласа
гласувам: гласувам гласуваме гласувам
глед: гледа гледа
гледам: гледат гледат гледат гледаш
глезен: глезена
глезя: глезиш
говорим: говорим
година: години
година-две: година две
голям: голяма голяма голямо
госпожа: госпожата
гост: гости
град: град град град град град град
граница: границата
група: група
гръден: гръдно
да: да да да да да да да да да да да да да да да да да да да да да да да да да да да да да да да да да да да да да да да да да да да да да да да да да да да да да да да да да да да да да да да да да да да да да да да да да да да да да да да да да да да да да да да да да да да да
дали: дали
два: два два два два два два
два-три: три
двайсет: двайсет двайсет
движа: движения
декларирам: декларирала
ден: дни дни деня деня
ден-два: ден ден ден ден ден ден ден ден
дете: децата деца дете децата
детенце: детенце
дипломирам: дипломирам
дишам: дишаме
днес: днес днес днес
до: до
добре: добре
дойда: дойде дойде дойде дойде дойде дойде дойдат дошла дойдоха
дом: домове домове
дребничък: дребничка
друг: друго
дума: дума
дух: духа духа духа духа
държавен: държавна държавна държавна
е: е е е е е е е е е е е е е е е е е е е е е е е е е е е е е е е е е е е е
еди-кой_си: еди
еди-колко_си: колко
един: една една една едно една една един едно една едно едно едни едни едно
еднодневен: еднодневна
ей: ей
елементарен: елементарни
ето: ето
желание: желание
жена: жена жените
живея: живяла живеят живеят
за: за за за за за за за за за за за за за за за за за за за за за за за за за за за за за за
заигравам: заиграваш
зайче: зайче
закачка: закачка
залепя: залепи
запиша: запиша запишеш записала записала
запозная: запознаха запознаха
започвам: започваш
застана: застане
зачитам: зачитала
земя: земята земята
знам: знам знаете знам знаят знаеш
знача: значи значи значи
и: и и и и и и и и и и и и и и и и и и и и и и и и и и и и и и и и и и и и и и и и и и и и и и и и и и и и и и и и и и и и и и и и и и и и и и и и и и и и и и и и и и и и
игра: игрите играта игра игра играта
играчка: играчките
играя: играе играеш играят играят играхме играят играят
идвам: идват идват
избера: изберем
избор: избор
изиграя: изиграят
изкривявам: изкривява
излижа: излиза
измислям: измислям
изнеса: изнесе изнесеш
изпращам: изпращат изпращат
изтъквам: изтъквала
изтъкна: изтъкна
изявя: изявила
или: или или или или или
имам: има има имат имай имат има има
имитирам: имитира
инспектирам: инспектираш
инспекторка: инспекторки
интересен: интересно
иск: иска
искам: искат искат искаш
истина: истината
истински: истински
кажа: каза казала каза кажа кажа кажем кажем кажеш
казвам: казвах казвам казвам
как: как как как как как как как
какъв: каква какви каква какви
кандидат-учителка: учителки
картонче: картонче
като: като като като като като като като като като като
кафе: кафето
книжка: книжки
когато: когато когато когато
кой-годе: какво коя какво какво какво какво какво какво какво какво какво какво какво
който: дето щото щото щото които щото които щото което който която щото която която щото
колежка: колежката
коментирам: коментират
конец: конци
конкурс: конкурс конкурс
консултация: консултация консултация
красота: красотата
кукла: куклите кукла куклата
куклен: куклен
курс: курсове
къде: откъде де
където: където където
към: към
къпя: къпала
легло: леглото
ли: ли ли ли ли ли ли ли ли ли
любим: любима
ма: ма
магистратура: магистратура магистратурите
май: май май
майка: майката
малко: малко малко
март: март март март
мартеница: мартеница мартеници мартеници мартеница мартеници мартеници мартеница
математик: математика
между: между между
мене: ми мене й нея ми я ми ми ми ми ми ги ги ги го го ми нея тях вас ни нея ми й й ми ми ми й й ги ми ми я ми я мен ни нас ги ме ме им му ги ми ми нея им ни тях ме тебе тебе ме ги ги мен тебе им й тях ги им им го го го ги ми ги ги ме я ги ги ги ги ги ги ги ме я я им
место: места
мил: мили
мисля: мисля
много: много много много много много много много много много
мога: можеш мога можах можем могат могат
може: може може може може може може
мой: моя моя моя
момент: моменти моменти
момиче: момиче
момиченце: момиченцето
на: на на на на на на на на на на на на на на на на на на на на на на на на на на на на на на на на на на на на на на на на на на на на
наблюдавам: наблюдават
навехна: навехнала
навик: навици
наистина: наистина
най: най най
нали: нали нали нали нали нали нали нали нали нали нали нали нали нали нали нали нали нали нали нали нали нали нали нали нали нали нали нали нали нали нали нали нали нали нали нали нали нали нали нали нали нали нали нали нали нали нали нали нали нали
намеря: намеря
напиша: написано напише
направа: направа
направя: направят направена направим направиш направили
например: например например например например
наредя: наредя
насъбера: насъбрала
науча: научила научили научила научила научила научила научила научила научили
наям: наядат
не: не не не не не не не не не не не не не не не не не не не не не не не не не не не
несъзнателен: несъзнателно
нещо: нещо нещо нещо неща нещо
неясен: неясно неясно неясно неясно неясно неясно неясно неясно неясно неясно неясно
никога: никога никога
никой: нищо нищо нищо
но: но
нормален: нормално
някак: някак
някой: някое някои
няколко: няколко няколко няколко няколко
ням: няма няма
нямам: нямам
о: о о
обадя: обади
обаче: обаче обаче
обичам: обичам обичат обичат обичам
общежитие: общежитие
обявя: обявиха
обявявам: обявяват
обяснявам: обяснявам
окажа: окаже окажем
околен: околна
онзи: оня оная оня
опитвам: опитвай опитвай опитвай
определя: определени
организирам: организира
оригинален: оригинални
осми: осми
от: от от от от от от от от от от от от от от от от от от от
отговарям: отговаряш
отида: отишла
отнеса: отнесат
отпусна: отпуснеш
отче: отчета
ох: ох ох ох
още: още още още
па: па
пак: пак пак
пара: парите пари
пейка: пейка пейка
песен: песента
пет: пет пет
петък: петъка
питам: питала питам
пиша: пише пише пиша пишем
пия: пия
по: по по по по по по по по по по по по по по по по
повече: повече повече
подсетя: подсети
покажа: покаже
показвам: показва показват показват показват показва показва
ползвам: ползваш
половина: половината
полукръг: полукръг полукръг
помагам: помагат помагат
помисля: помислих
помогна: помогнала
понеже: понеже понеже
поправя: поправя
посем-сега: сега сега сега сега
после: после после после
почвам: почваш
почна: почнат
поява: появи
прав: прави правото
правя: правят правим правим правят
практик: практика практика практика практика практика
практика: практиката
преда: преди
предаване: предаване
предвид: предвид
предмет: предмети
предоставя: предоставя
предприятие: предприятие
представя: представил
през: през през
прекъсна: прекъсна прекъсна
при: при при при при
прибера: приберат
признавам: признавам
призная: призная
принцип: принцип принцип
притесня: притеснена
притеснявам: притесняваш
прическа: прическата
проблем: проблеми
проведа: проведе проведе
провирам: провират
продам: продадат
прост: просто просто
пръв: първа първи първи първия първо първия първата първа
пускам: пускам
пък: пък пък пък
път: път
работа: работа работата
работя: работила работиш
разбера: разберем
разбирам: разбират
разгранича: разграничи
раздам: раздадат
разен: разни
различен: различни различни
разрешавам: разрешаваш разрешавам
разхвърлям: разхвърляли
разходка: разходка
ред: ред
редовен: редовно
река: реката
репетиция: репетиция
реша: решения
роден: роден роден роден
роднина: роднини
ръка: ръка
с: с с с с с с с с с с
сам: само сама
сантиметър: сантиметра сантиметра
свърша: свърши
сгъна: сгънат
себе_си: се се се се се се си се си си се си си си се се си се се си се се се си се си си си си си си си си се си си си се си се се се се се се си се се се си се се се си се си се си си се се си си се си си си се
седна: седнат
седя: седи седят седи
семка: семки
сещам: сещам
сив: сиво
сиво-черен: черно
сигурен: сигурно сигурно
скъп: скъпи
слагам: слага слагат
след: след след след след
следа: следи
следвам: следващия следващия
слушам: слушам слушам слушам
смея: смее смее смеят
смисъл: смисъл смисъл смисъл смисъл
смяна: смяна смяна смяна
снижа: снижи
специален: специално
спи: спи
спирка: спирка
среда: среда
ставам: ставало
стан: стана стана
стар: старите
столче: столчета столче столчетата столчетата
страхотен: страхотни
страхувам: страхуват страхуват страхуват
стремя: стреми
студентка: студентките студентки студентка
студентски: студентски студентски студентски
сутрин: сутринта сутрин сутринта сутрини сутрин сутрини сутринта сутринта
събера: събрала
съгласявам: съгласява съгласява
създавам: създават
създам: създадени
съм: беше бях са съм съм беше беше са беше беше беше беше беше съм съм са бях бях съм са съм беше беше сме съм са са са са са съм са съм съм съм съм съм съм са
със: със със със
та: та та та
така: така така така така така така така така така така така така така така така
такъв: такива такова такава такава такива такива такова такова такава такива такъв
там: там там там тука там там там там тука там тука тука там тук тук там там нататък
твой: твоята
театър: театър
тежко: тежко
телевизия: телевизията телевизия телевизия
телевизор: телевизор
тема: темите
тетевенски: тетевенските тетевенската тетевенските тетевенските
техен: тяхното
тиквен: тиквени
тогава: тогава тогава
този: това тази тези тези тази тази тази тази тоя тази тая тая тая тая това това това това това тези това това тази тези това това тези тая тая тази това това този това
толкова: толкова толкова
точен: точно точно
труден: трудно трудно трудно трудно
тръгвам: тръгвай тръгвам
трябвам: трябва трябва трябва трябва трябвало
тържество: тържеството тържество тържеството
умея: умееш
урок: урок уроците урока
устен: устни
уча: учим
ученичка: ученичката
фантазьор: фантазьор
физиономия: физиономия физиономията
хайде: хайде хайде хайде хайде хайде хайде
харесвам: харесва харесва харесва
хвана: хванат
химикалка: химикалка
хлапе: хлапетата
ходило: ходила ходила
ходя: ходи ходя ходят ходят ходим
хубав: хубава хубаво хубаво хубаво хубаво хубаво
цел: цел
цял: цял
чак: чак
чакам: чакай
чао: чао
час: часа часа часа часа часа часа часа
час-два: час
част: части
чаша: чаши
чашка: чашките
че: че че че че че че че че че че че че че
черга: черги черга черги черги
честен: честно
четири: четири четири
чинийка: чинийката чинийки
чиния: чинии
чувам: чувам
чувствам: чувства
шапчица: шапчица
шега: шега
шефка: шефката
ща: ще ще ще ще ще ще ще ще ще ще ще ще ще ще ще ще ще
ъхъ: ъхъ
яма: ямата
ясла: яслата яслата

Редактиран/Edited

To return to the index click the word highlighted from the searchДХ: още оня ден се появи и вика аз аз нали ти казвах да за практика държавна
НД: ти на смяна ли беше по това време
ДХ: Ф съгласява се да и то бях тогава нали първа смяна ама да точно тогава когато ти ми се обади та се виждахме нали дойде каза нали че иска да е при мене че нали как питала шефката дали може и тя й казала неясно вчера дойде хлапетата се запознаха нали със нея ние понеже репетиция нали за осми март за тържеството
НД: ми за първи март за баба марта
ДХ: е за първи март Ф ъъъ в петъка ще дойде баба марта неясно тържество емилия там още с куклите ще направят куклен театър неясно много е интересно неясно те се запознаха с децата днес пак дойде и вчера си говорим нали тя каза нали че е от варна ама вика във студентски град сега е тежко нали Ф ъъъ в смисъл като свърши аз я питам за магистратура и тя вика о аз не знам може вика малко така да прекъсна нали след като сега се дипломирам една година да прекъсна и после вика пак да запиша защото вика то е трудно вика нали магистратурите са скъпи и аз и казвам ти значи трябва да запишеш редовно за да можеш да ползваш общежитие и тя вика да бе да е стана дума нали за студентски град викам ти сигурно си в студентски град тя вика ми да викам е аз и аз съм живяла нали там толкова години и тя вика ама ти не си от софия и аз викам ми не нали от тетевен съм и тя вика а от тетевен ама вярно и аз викам да и тя вика ми баща ми е от рибарица
НД: чакай че се сещам сутринта по тази сутрин обявяват конкурс не сутринта ми нали преди няколко дни обявиха конкурс за направа на най хубава мартеница
ДХ: да
НД: Ф ааа и тези мартеници да ги изпращат във телевизията за тяхното предаване и тези мартеници ще ги раздадат на домове
ДХ: да да
НД: такива там на деца или ще ги продадат па парите на домове нещо такова
ДХ: да да
НД: и слушам го аз няколко сутрини аз обичам като си стана сутрин да си пия кафето тука в леглото и да си слушам телевизия и слушам го няколко сутрини и сутринта тази марияна векилска показва една голяма мартеница показват показват няколко мартеници вижте тази е направена от тиквени семки тази химикалка е от мар нали от конци неясно показват различни оригинални и тази показва една голяма такава аз на тоя черно бял телевизор какво мога и да видя толкова хубаво ама нали в две части пижо и пенда ли беше как беше ама на едно голямо картонче и пише тя вика тази ми харесва най много и вика аз ще гласувам за нея когато гласуваме нали за избор на мартеници ние между тях нали ще изберем вика и Ф ъъъ вика аз ще гласувам за вас да знаете във тая мартеница са вплетени багрите на тетевенските черги и духа на моя роден град ни пише Д М Ф ахаха смее се коя беше тая Д М тая ученичката на Ц ли дето ти ходи при нея да почваш някакви курсове ли там за Ф ъъъ за темите за кандидатстуденските
ДХ: Ф ъъъ май да да
НД: тя ли беше Д М една дребничка такава неясно
ДХ: да или пък оная Д каква беше тя Б май беше където ти прави прическата
НД: Ф аха съгласява се
ДХ: ама то по по вероятно да е тя щото те те правят такива разни
НД: Д М ми не знам
ДХ: да ама вплетени багрите на тетевенската черга и моя роден град така е написано ли
НД: Ф ъхъ
ДХ: Ф ахъ
НД: духа вплетен духа на тетевенските черги и там какво беше там красотата багрите на тетевенските черги
ДХ: да да да и духа на моя роден град аз си помислих че тая Т ще се окаже от тетевен
НД: не не не
ДХ: да да да
НД: и какво баща й от рибарица
ДХ: да и баща й от рибарица и вика
НД: ама живеят във варна
ДХ: да ама живеят във варна и аз викам и тя ми вика ама да не се окажем вика роднини о викам много трудно много трудно викам аз нямам абсолютно нищо викам във рибарица и тя вика е ма не си ли ходила викам е ходила съм викам ама е така на разходка на викам къпала съм се там във реката викам нищо повече и тя вика ами след заводна има някаква
НД: неясно
ДХ: ми заводна спирка заводна ли заводна нещо предприятие ли има заводна
НД: неясно
ДХ: да е
НД: те всички от васильово от с брязово и от с дивчовото викат че са от рибарица Ф ахаха смее се
ДХ: ама то като жена се е представил тука
НД: ми тя нали си е навехнала глезена Ф ахаха гледат телевизия смеят се и коментират Н
ДХ: виж че такива елементарни движения
НД: неясно
ДХ: нали жените дишаме гръдно такова и днес на ами аз не можах да й кажа вчера на еми и днес нали й викам хайде еми там бях нали бях си насъбрала пари да и ги отчета нали колко съм събрала и викам хайде еми нали чао щото викам ще ходя на нели на гости тя вика хайде хайде тръгвай си и аз така тръгвам ми те вече викам студентките започнаха да идват и тя какви студентки и аз викам ми за държавна практика вече викам са тука и тя нали вика си я записала ми викам да аз съм си я записала викам тя е изявила желание да бъде при мен щото е Ф ъъъ това е викам това момиче където на еднодневна практика беше и тя вика а ама тя ти беше твоята и вече така нали снижи гласа и някаква физиономия изкривява устни за да покаже физиономията на колежката си неясно
ДХ: Ф мм поправя си гласа еми та тя си е декларирала в смисъл те просто не можем да разберем като дойде една студентка тя по принцип трябва първия ден да дойде за да си вземе консултация на следващия ден какво какво трябва да да проведе ама те понякога идват и ни наблюдават нас като инспекторки Ф не може да се разграничи когато тя трябва да изнесе урок не могат да в смисъл те ги изпращат ама не знаят точно какво искат дойдат ние сме на практика ама каква ти е практиката да изнесеш уроците или да ме инспектираш и ние правим така значи два дни например или три те ме гледат само аз им кажа нали да кажем през деня нали това това ще направим помагат наистина ама помагат с това че например отишла при някое детенце и му помогнала да си залепи например кошничката а не да застане тя тя да ги организира нали те да седнат та да започнат някаква работа ми и по принцип два часа трябвало да напише да ама как два часа като тя е от сутринта до тя си ми е в мойта смяна аз не съм два часа работила с нея повече от два часа и на някои значи за консултация един час а за през деня нали да кажем на следващия ден като е дошла за да проведе урока и пиша два часа а на тези които са държавна практика им пишем по четири часа имат нали на ден а те са си в смисъл и по цял ден ама четири часа ни е работата с тях Ф това момиченцето е добричко такова някаква такава седи и ме гледа и вика ох аз ти се възхищавам на тебе вика как умееш някак си тука започваш пък работиш пък вика те те гледат виж вика какви са мили искат вика всичките да се хванат за тебе те вика много те обичат нали и аз викам ами обичат ме викам то и аз ги обичам тя ох ти много ги глезиш ама като викнеш вика и те се страхуват ох викам как няма да се страхуват страхуват се и неясно нали ти казвам така нормално да да не се чувства нали притеснена викам ще се отпуснеш ще си кажеш какво ти харесва какво не ти харесва нали какво искаш да направиш опитвай се викам нали без да се притесняваш от мен опитвай се сама така да да взимаш решения ето викам аз ще ти предоставя нали правото така във моменти все едно ти си Ф ъъъ госпожата да се отнесат нали за въпроси към тебе опитвай се нали да им отговаряш да да разрешаваш проблеми Ф тя вчера играе там с една кукла и разхвърляли и аз после й викам хубаво викам играеш със тях така нали със куклата викам заиграваш ги обаче нали Ф ааа имай предвид че Ф ааа тук се учим и на ред щото тя слага на едно дете чинийката на главата викам това сега е закачка обаче викам те много трудно разбират границата между тази шега и истината и викам и след малко ще видиш че половината ще почнат да си слагат чинийки по главите Ф ааа все едно викам тези предмети с които те играят са истински чинии чаши викам няма да не им разрешавам на земята да седят не може обяснявам им
НД: щото ще се наядат и ще вземат да си играят и хайде чашките на земята
ДХ: да викам просто тук са едни страхотни навици се създават всяко нещо което го взимат след това да си го сгънат да го приберат имат си определени места на играчките нали викам ти това се стреми следи нали Ф ъъъ те направили понеже правим едни мостчета такива от столчета по физическо за да могат да ходят например има там Ф ъъъ по пейка висока двайсет и пет сантиметра откъде да намеря специално пейка висока двайсет и пет сантиметра едно столче нали като наредя столчетата така ей така в полукръг показва с ръка полукръг и ги пускам нали така Ф тъпътъпътъпа имитира как ходят децата по столчетата ходим там по мостчета провират се тунелчета и така нататък и тя после ми вика добре де вика ти всички тези неща как си ги научила еми викам виж какво първо гледаш викам старите учителки какво правят второ викам има различни книжки създадени за тая цел по физическо по околна среда по математика викам те игрите викам аз не съм чак такъв фантазьор че да ги измислям Ф ааа оня ден еми вика абе майката вика на лора ме подсети за играта за спи сиво зайче в ямата и вика ние играхме знаеш много хубаво вика я играят сигурно в яслата са ги научили викам еми да ти призная честно никога не е ставало на въпрос и може би викам ти не си се зачитала но тая игра викам още първия ден в който викам те дойдоха в тази група това е първата игра на която викам аз си признавам аз съм ги научила не яслата никога викам аз не съм изтъквала аз това съм ги научила или аз нещо друго съм ги научила щото викам на моменти нали те чувам викам може би е несъзнателно че ти си ги научила на еди какво си и излиза викам че аз на нищо не съм ги научила този път викам хайде да се изтъкна и аз викам това е играта на която аз съм ги научила и песента викам която първа са научили е за червената шапчица и тя седи така и ме гледа ама щото вика много хубаво я играят мисля вика сега нали на тържеството да я изиграят Ами викам хубаво тя им е любима

Оригинал/Original

Words that are normalised in the column to the left are marked in redДХ още ония ден / се появи и вика - аз аз нали ти казвах да за практика държавна .


НД ти на смяна ли беше по това време ?

ДХ ( Ф – – съгласява се ) да / и / то бях тогава нали първа смяна / ама да точно тогава когато ти ми са обади / та са виждахме . нали дойде / каза нали че иска да е при мене / че нали как питала графката дали може и тя и казала ( неясно ) / вчера дойде / хлапетата се запознаха нали със нея : / ние понеже репетиция нали за осми март за тържеството .

НД ми за първи март за баба марта ?

ДХ е за първи март ( Ф – ъъъ ) в петъка ще дойде баба марта ( неясно ) тържество / емилия : там още с куклите ще направят куклен театър / ( неясно ) много е интересно ( неясно ) . те са запознаха с децата днес пак дойде и вчера си говорим нали / тя каза нали че е от варна : / ама вика във студентски град сега е тежко нали / ( Ф - ъъъ ) в смисъл като свърши - аз я питам за магистратура / и тя вика о аз незнам / може вика малко така да : прекъсна : нали след кото сега са дипломирам - една година да прекъсна и после вика пак да запиша защото вика то е трудно / вика нали магистратурите са скъпи / и аз и казвам ти значи трябва да запишеш редовно за да можеш да ползваш общежитие . и тя вика да бе да . е стана дума нали за студентски град викам ти сигурно си в студентски град тя вика ми да / викам е аз и аз съм живяла нали там толкова години / и тя вика а ма ти не си от софия . и аз викам ми не нали от тетевен съм / и тя вика а от тетевен ама вярно / и аз викам да / и тя вика ми баща ми е от рибарица .

НД чай че са сещам сутринтъ / по тази сутрин обявяват конкурс - не сутринта ми нали преди няколко дни обявиха конкурс за направа на най хубава мартеница /

ДХ да .

НД ( Ф - ааа ) и тези мартеници да ги изпращат във телевизията за тяхното предаване и тези мартеници ще ги раздадът на домове /

ДХ да / да .

НД такива там / на деца / или ще ги продадът па парите на домове нещо такова /

ДХ да / да .

НД и слушам го аз няколко сутрини - аз обичам като си стана сутрин да си пия кафето тука в леглото и да си слушам телевизия / и слушам го няколко сутрини и сутринта тази марияна декилска показва една голяма мартеница - / показват показват няколко мартеници вижте тази е направена от тиквени семки ! . тази химикалка е от мар - - нали от конци . ( неясно ) показват различни оригинални и тази показва една голяма такава / аз на то черно-бял телевизор какво мога и да вида толкова хубу ама нали в две части пижо и пенда ли беше как беше ама на едно голямо картонче и пише - тя вика тази ми харесва най много и вика аз ще гласувам за нея когато гласуваме нали за избор на мартеници . ние между тях нали ще изберем вика . и ( Ф - ъъъ ) вика аз ще гласувам за вас да знаете . във тая мартеница са вплетени багрите на тетевенските черги / и духа на моя роден град ни пише дочка михайлова . ( Ф – ахаха – смее се ) коя беше тая дочка михайлова ? тая ученичката на цанков ли ? / дето ти ходи при нея / да почваш някакви курсове ли ? / там за : / ( Ф - ъъъ ) за темите за кандидат-студенските /

ДХ ( Ф - ъъъ ) [ май да да ]

НД [ тя ли беше дочка михайлова ] / една дребничка такава ( неясно ) /

ДХ да / или пък оная дочка каква беше тя беркова май беше където ти прави прическата .

НД ( Ф – аха – съгласява се )

ДХ ама то по по вероятно да е тя щото те те правят такива разни -

НД дочка михайлова / ми незнам .

ДХ да . ама вплетени багрите на тетевенската черга и моя роден град така е написано ли ? /

НД ( Ф – ъхъ ) .

ДХ ( Ф - ахъ ) .

НД духа - вплетен духа на тетевенските черги и там какво беше там красотата багрите на тетевенските черги .

ДХ да да да и духа на моя роден град . аз си помислих че тая телкийска [ ще са окаже от тетевен ] .

НД [ не не не ] .

ДХ да да да .

НД и какво баща и от рибарица ?

ДХ да и баща и от рибарица / и вика -

НД ама живеят във варна .

ДХ да ама живеят във варна . и аз викам - и тя ми вика ама да не се окажем вика : роднини ? / о викам / много трудно много трудно викам аз нямам абсолютно нищо викам във рибарица . и тя вика е ма не си ли ходила ? / викам е ходила съм викам ама е така на разходка на : - викам къпала съм се там във реката : / викам нищо повече . и тя вика ами след заводна / има някаква -

НД ( неясно )

ДХ ми заводна спирка заводна ли ? / заводна нещо предприятие ли има заводна ? /

НД ( неясно )

ДХ да е /

НД те всички от васильово от с . брязово и от с . дивчовото викат че са от рибарица . ( Ф –ахаха – смее се ) . .

ДХ ма то като жена са е представил тука .

НД ми тя нали / си е навехнала глезена / ( Ф – ахаха – гледат телевизия , смеят се и коментират - Н ) . .

ДХ виж че / такива елемнтарни движения ! . .

НД ( неясно )

ДХ нали жените дишаме гръдно такова . . и днес на еми аз не можах да и кажа вчера на еми и днес нали и викам хайде еми там бях нали бях си насъбрала пари да и ги отчета нали колко съм събрала . и викам хайде еми нали чао щото викам ще хода на нели на гости / тя вика хайде хайде тръгвай си и аз така / тръгвам / ми те вече викам студентките започнаха да идват / и тя какви студентки ? / и аз викам ми за държавна практка вече викам са тука / и тя нали вика си я записала ? / ми викам да а съм си я записала викам / тя е изявила желание да бъде при мен щото е - ( Ф - ъъъ ) това е викам това момиче където на еднодневна практика беше / и тя вика а : ма тя ти беше твоята / и вече така нали снижи гласа и някаква физиономия / ( – изкривява устни , за да покаже физиономията на колежката си ) ( неясно ) . .

ДХ ( Ф – мм – поправя си гласа ) еми та / тя си е декларирала . в смисъл те - / просто не можем да разберем . като дойде една студентка тя по принцип трябва първия ден да дойде за да си вземе консултация . на следващия ден какво какво трябва да да проведе . ама те понякога идва : т / и ни наблюдават нас като инспекторки . ( Ф - ) не може да се разграничи когато тя трябва да изнесе урок . не могат да - в смисъл те ги изпращат ама не знаят точно какво искат . дойдат ние сме на практика / ама каква ти е практиката да изнесеш уроците / или да ме инспектираш ? и ние правим така / значи два дни например или три / те ама гледат само . аз им кажа нали да кажем / през деня нали това това ще направиме / помагат наистина ама помагат с това че / например отишла при някое детенце и му помогнала да си залепи например кошничката . а не да застане тя тя да ги организира нали те да седнат / та да започнат някаква работа . ми< / и / по принцип два часа / трявало да напише да ама как два часа като тя е от сутринта до - тя си ми е в мойта смяна аз не съм два часа работила с нея повече от два часа . и на някои / значи за консултация един час . а за : през деня нали да кажем на следващия ден като е дошла за да проведе урока и пиша два часа . а на тези които са държавна практика им пишем по четири часа . имат нали на ден а те са си в смисъл и по цял ден ама четири часа ни е работата с тях . ( Ф - ) това момиченцето е добричко такова . някаква : / такава седи и ме гледа и вика ох аз ти са възхищавам на тебе вика как умееш някак си / тука започваш пък работиш пък вика те те гледат / виж вика какви са мили / искат вика всичките да са хванът за тебе те вика много та обичат нали ? и аз викам е ми обичат ама викам то и аз ги обичам / тя ох ти много ги глезиш ама като викнеш вика и те са страхуват . ох викам как няма да са страхуват страхуват се . и ( неясно ) нали ти казвам така : / нормално да : да не са чувства нали притеснена викам ще са отпуснеш / ще си кажеш какво ти харесва какво не ти харесва нали какво искаш да направиш / опитвай се викам нали без да се притесняваш от мен / опитвай се сама така да да взимаш решения ето викам аз ще ти предоставя нали правото / така във моменти се едно ти си ( Ф – ъъъ ) госпожата да са отнасат нали за въпроси към тебе опитвай се нали да им отговарящ да да разрешаваш проблеми . ( Ф - ) тя вчера играе там с една кукла и разхвърляли и аз после и викам хубаво викам играеш със тях така нали със куклата викам заиграваш ги обаче нали ( Ф - ааа ) имай предвид че ( Ф - ааа ) тук се учим и на ред щото тя слага на едно дете чинийката на главата викам това сега е закачка . обаче викам те много трудно разбират границата между тази шега и истината и викам и след малко ще видиш че половината ще почнат да си слагат чинийки по главите ( Ф - ааа ) се едно викам тези предмети с които те играят са истински / чиний чаши викам няма да : - не им разрешавам на земята да седят . не може . [ обяснявам им - ]

НД [ щото ще са наядът и ] ще вземат да си играят и хайде чашките на земята .

ДХ да / викам просто тук са едни страхотни навици се създават всяко нещо което го взимат след това да си го сгънат да го приберат / имът си опрелени места на играчките нали викам ти това се стреми / следи нали ( Ф - ъъъ ) те направили - понеже правим едни мостчета такива от столчета по физическо за да : могът да ходят например има там ( Ф - ъъъ ) по пейка висока двайсет и пет сантиметра откъде да намеря специално пейка висока двайсет и пет сантиметра едно столче нали - като наредя столчетата така е така в полукръг ( – показва с ръка полукръг ) и ги пускъм нали така ( Ф – тъпътъпътъпа – имитира с глас как ходят децата по столчетата ) ходим там по мостчета провират се тунелчета и така нататък . и тя после ми вика добре де вика ти всички тези неща как си ги научила ? еми викам виж какво / първо гледаш викам старите учителки какво правят . второ викам има различни книжки / създадени за тая цял . по физическо по околна среда : по математика викам те игрите викам аз не съм чак такъв фантазьор че да ги измислям . ( Ф - ааа ) ония ден еми вика абе майката вика на лора ма подсети за играта за спи сиво зайче в ямата и вика ние играхме знаеш много хубу вика я играят сигурно в яслата са ги научили . викам еми да ти призная честно никога не е ставало на въпрос и може би викам ти не си се зачитала но тая игра викам още първия ден / в който викам те дойдоха / в тази група / това е първата игра на която викам аз си признавам аз съм ги научила не яслата . никога викам аз не съм изтъквала аз това съм ги научила или аз нещо друго съм ги научила щото викам на моменти нали та чувам викам може би е несъзнателно че ти си ги научила на еди какво си и излиза викам че аз на нищо не съм ги научила . този път викам хайде да са изтъкна и аз викам това е играта на кото аз съм ги научила и песента викам която първа са научили е за червената шапчица . и тя седи така и ама гледа . ма щото вика много хубаво я играят . мисля вика сега нали на тържеството да я изиграят . ми викам хубаво . тя им е любима .