Text 4

Диалог с двама или повече участници/Общуване между познати, приятели, колеги, членове на семейството/неофициална обстановка, в домашна/битова среда /Лични/битови теми

Индекс/Index

Click on any wordform after the colon to see it in its context


:
а: а а а а а а а а а а а а а а а а а а а а а а а а а а а а а а а
абе: абе абе абе
аджеба: аджеба
аз: аз те ти аз те тя ти аз аз аз ти аз аз аз аз ти аз ти ти ти те ти ти аз аз той той ти той тя то аз аз ти те той аз аз те аз те ние то аз аз то аз ти аз ти тя ти тя тя аз ти аз тя тя аз ти ти аз ти аз той ти аз ти аз аз то аз то ти аз ти то аз тя ти то аз аз то аз то аз ти аз ти аз аз аз аз ти той той
ако: ако ако ако
ама: ама ама ама ама ама ама ама ама ама ама ама ама ама ама ама ама ама ама ама ама ама ама ама
ами: ами ами
ангел: ангеле
ар: аре аре аре аре
бе: бе бе бе бе бе бе бе бе бе бе бе бе бе бе бе бе бе бе бе
безсолен: безсолно
било: било
бира: бира бира бира
бия: бил били били били би
благодаря: благодаря
боб: боб боб боб боб боб боб боб
боли: боли боли боли боли боли боли
бръз: бързо бързо бързо
буква: буквите буква букви
бъркам: бърка
в: в в в в в в в в в в в в в в в
варо-пясъчен: пясъчното
вдигна: вдигнати
веднага: веднага веднага веднага
вежда: вежди вежди
верен: вярно
вече: вече вече вече вече вече вече
вечен: вечно
вечер: вечер
взема: вземе вземе взех взема
вид: вида
видим: видим
видя: виж видиш види видяла
виждам: виждам
викам: викам викаш викам викаш
вилица: вилица вилици
вир-вода: вода
вкарам: вкара
включа: включим включих включи включа
включвам: включвах
влизам: влиза влиза
внимание: вниманието
време: времена време време
всеки: всичко всичко всичко всичко всички всеки всичко
всеяден: всеядна
всичкия: всичките
встрани: встрани
втори: второ
във: във във във във
въздух: въздух
въображаем: въображаемата
въобразявам: въобразява
въпрос: въпроса
върна: върна
въртя: върти
върху: върху
върша: върша
гаден: гадно
гама-поле: поле полето поле
гатанка: гатанка
гейм: гейм
глава: главата глава
гладен: гладна гладния
гладиатор: гладиатори
гладория: гладория
гледам: гледаш гледай гледала гледала гледал гледала гледала гледала гледала гледала гледам гледай гледам
година: годината
горско-степен: степен
гювеч: гювеч гювеча
да: да да да да да да да да да да да да да да да да да да да да да да да да да да да да да да да да да да да да да да да да да да да да да да да да да да да да да да да да да да да да да да да да да да да да да да да да да да да да
давам: даваме даваме даваме
даже: даже даже
дали: дали дали дали
дам: дай дай дам дай дай дай дай дадеш дадем дадох
два: два двете два
два-три: три
дебел: дебела дебел
ден-два: ден
днес: днес днес днес днес
днес-утре: утре утре
до: до до до до до
добре: добре добре добре добре добре добре добре
дойда: дойде
докато: докато докато
доктор: доктора доктора
донеса: донесем
достатъчен: достатъчно
друг: другото друго
душа: души
държавен: държавния
е: е е е е е е е е е е е е е е е е е е е е е е е е е е е е е е е е е е е е е е е е е е е е е е е е е е е е е е е е е е е е е е е е
еди-колко_си: колко колко колко колко колко колко колко
един: една една един един едно едно едно едното един едно едно едно едно една една едно едно едно
езиче: езиче
ей: ей
ела: ела ела ела ела ела ела
емоция: емоция
ер-малък: малък
ето: ето
ехе: ехе
жабок: жабок жабока
жабче: жабче
животно: животното
жужа: жужи
за: за за за за за за за за за
забележа: забелязала
забравя: забравя
забърша: забърса
завирам: завира
задавам: задаваш
заедно: заедно заедно
замисля: замислих
запечатам: запечатал
запра: запре
заслужа: заслужила
затвор: затвори
затворя: затворих затворих
защо: защо защо защо защо
зле: зле
знам: знам знам знам знам знам знам знам знае
знача: значи значи значи
зъб: зъба зъб зъб зъб зъб зъб зъба
зъболекар: зъболекарите
и: и и и и и и и и и и и и и и и и и и и и и и и и и и и и и и и и и и и и и и и и и и и и и и и и и и и и и и и и и и и и и и и и и и и
ива: иво иво
игра: игрите игра
изваждам: изважда
изведнъж: изведнъж
изкарам: изкара изкара изкарам
изкъпя: изкъпя
излижа: излиза излиза
изляза: излезе излязла
изнеса: изнесем
изпит: изпит
изплаша: изплаших изплаших
израз: израз
изразявам: изразява изразява изразява изразява изразява
изчезна: изчезна
изям: изяде изядох
или: или или или или
имам: има има има имам имаш имаш имаш имаш
интересен: интересно интересно
иск: иска иска иска иска иска
искам: искаш искам искаш искаш искаш искам искате искате искам
кажа: кажеш кажа казали каже кажа каза каза казах кажа казах
казвам: казвала казвала казва казваш казвам
как: как как как как как как как как
както: както
какъв: какви
кандидат-учителка: учителката
кандидатствам: кандидатствам
канцелария: канцеларията
картоф: картофи
като: като като като като като като като като като като като като като като като като като като
кисел: кисело
клавиатура: клавиатура
клавиш: клавиша
кльопам: кльопам
книжка: книжката книжката книжката
кога: кога
когато: когато
кой-годе: кой кой кой кого кого какво що кой какво какво какво какво какво какво какво кои какво какво какво какво
който: дето щото дето щото дето щото което които дето щото
колкото: колкото
компютър: компютър
корем: коремите
котка: котката котките
кротък: кротка
къде: къде къде къде откъде де де де де де де къде къде
къс: късо
ласка: ласке
ли: ли ли ли ли ли ли ли ли ли ли ли ли ли ли ли ли ли ли ли
лимон: лимон лимон
липсвам: липсват липсват липсват
лъжица: лъжица лъжица
лък: лък
лют: люто
лютеница: лютеница лютеница
ма: ма ма ма ма ма ма ма
магистърски: магистърската
мазен: мазно
майка: майко майко майко майко майка майко майка майко майка
малко: малко малко малко малко
малък: малка
мама: мама мамо мама мамо мамо
маминка: маминка
мах: маха маха маха
махвам: махва
между: между
мене: я ме ми им ми им им им тебе тебе му му я им ме я я им ги им им им мене ми ми го им го го тебе го го мене го ми го го ми го мене го го ме ми го му го им ми ме тебе го му му ми ми ме му му го го мен ме ми нам му ми го му ми им я го ми ми ми ми ги мене ги ми ми ми ми ми ги ги й ги ви ви ми му му мене ми ми ми ми него му ги го мене ме го ми ми го ми го го нея нея ми го го ми ме му тях ги го я го му
меса: месо
мина: минало мине
мирен: мирна мирна
мисля: мислех мисля
миши: мишо
много: много много много много много много много много много
мога: можеш можеш мога мога
може: може може можеше може може
мой: моя
мокър: мокра
моля: моля
мръдна: мръдне
мрънкане: мрънкане
място: място
на: на на на на на на на на на на на на на на на на на на на на на на на на на на на на на
надясно: надясно надясно
наистина: наистина
най: най най най най най най най
накрая: накрая накрая накрая
нали: нали нали нали нали нали нали нали нали нали нали нали
наляво: наляво наляво
намерение: намерение
нанеса: нанесени нанесени нанесено
наново: наново
направя: направен направиха
насищам: насища
насърчителен: насърчително
натискам: натискам натискайки
начало: началото
начин: начин
наям: наядохме наяла наяде наяде
не: не не не не не не не не не не не не не не не не не не не не не не не не не не не не не не не не не не не не не не не не не не не не не не не не не не не не не не не не не не не не не не не не не не не не не не не не не не не не не не не не не не не не не не не не не не не не
негов: неговото
неин: нейните
неодобрение: неодобрение
нерв: нерви
нервирам: нервиран
несъгласие: несъгласие несъгласие
нещо: нещо нещо нещо нещо нещо нещо нещо нещо нещо нещо
неясен: неясно неясно неясно неясно неясно неясно неясно неясно неясно неясно неясно неясно неясно неясно неясно неясно неясно неясно неясно неясно неясно неясно неясно неясно неясно неясно неясно неясно неясно неясно неясно неясно неясно неясно неясно неясно неясно неясно неясно неясно неясно неясно
никак: никак
никакъв: никакво
никой: никой нищо нищо нищо нищо нищо
никъде: никъде наникъде
нито: нито
някой: някои някой някой
някъде: насам насам
ням: няма няма няма няма няма няма няма няма няма няма няма
нямам: нямаш нямам
о: о о
обадя: обади
обаче: обаче обаче обаче
обед: обед
обиждам: обиждай
обичам: обичаш
облизвам: облизва
обяснение: обяснение
оглеждам: оглежда
означавам: означава означава
оказвам: оказва
омета: омел
онзи: оня оня
опашка: опашката
опитам: опитай
оплаквам: оплакваше оплаквала
организирам: организираме
освен: освен
освиня: освиних
остана: остана
от: от от от от от от от от от от
отвръщам: отвръщат
отгоре: отгоре
отива: отива отива
отида: отида отидох отидох отида
отстъпвам: отстъпва
отстъпване: отстъпване
ох: ох
охкане: охкане
оценка: оценки оценки оценки оценки
оцет: оцет
още: още още още още още
падна: падне
пак: пак пак пак
паница: паницата
пантоф: пантофите
пап: папа папа папа папа папа папа папа папа папа папа папа
пет: пет
пея: пее
пиля: пилен
пита: пита
пиша: пише
пия: пият пия пия пия пия
план-програма: програмата програмата
пломбирам: пломбирания пломбиран пломбиран
плюс: плюс плюс плюс
по: по по по по по по по по по
повдигам: повдига
повдигна: повдигнат
повечето: повечето повечето
повръщам: повръща повръща
погледна: погледни
поглеждам: поглежда поглежда
поглъщам: поглъща
под: под
подбутвам: подбутва
подмажа: подмажи подмажи
поемане: поемане
познат: познато
покажа: покажа покажа покажа
показалец: показалец
показвам: показва показва
полезен: полезно полезно
положа: положих
поне: поне
понеже: понеже понеже
посем-сега: сега сега сега сега сега сега сега сега сега сега сега
после: после после после
последен: последни
постен: постно
посъветвам: посъветвах
почвам: почвам
почна: почнах почне почне почне
поява: появи
прав: правите прави
правилен: правилна правилно
правя: правя правя правя
празен: празно празно празна
предлагам: предлагаш
прекаля: прекалих прекалих
преподавател: преподавателите
прехвърля: прехвърли
при: при
привличане: привличане
притеснявам: притеснявам
проблем: проблем
проверя: провери
протокол: протоколите протоколи протоколи
пръв: първо
пък: пък
пълен: пълни пълна
път: пъти пъти
работа: работата работи работи работи
работя: работят работила работила
разбирам: разбирам
разкарване: разкарване
размахвам: размахва
разтеглив: разтеглив
рамка: рамка
раста: расте расте
ръка: ръка ръка ръка ръка ръка
с: с с с с с с с с с с с с с с с с
сам: само само само самия само
сари: сари
сбия: сбия
сбъркам: сбърках сбъркала сбърках
свивам: свива
свиня: свиня свиня
свърша: свърши свърши
себе_си: се се се се се се се си си си си си си се се се се си се си си си си си се се се си си си си си си си си се си се се си си се си се се се си се се си се се се си се се се си си се се се се се се се
седна: седнали седни
седя: седя
сериозен: сериозно
сетя: сетил
силен: силна
сипвам: сипваш
сипя: сипа сипа сипала сипя сипи сипя
ски-състезание: състезание
след: след след след след
сложа: сложи сложи сложено сложим сложиш сложили сложиш сложили сложила
сметка: сметка
смея: смях смях смях смях смях смях смях смях смях смях смях смях смях смях смях смях смях смях смях
смисъл: смисъл смисъл смисъл смисъл
специален: специално
спи: спи спи
според: според
спра: спреш
став: става
стан: стана
стана: станал
старт: старт старт
стая: стая
стига: стига стига
стомах: стомах
страничен: страничните
стрелка: стрелка стрелката
струва: струва струва
студен: студено
сумтене: сумтене
супер: супер
сух: суха
съвсем: съвсем
съм: са са са съм съм съм съм съм съм са съм съм сте сте сме са са съм съм съм съм са съм съм съм съм
съобщя: съобщи
съпоставителен: съпоставително
със: със със със със със със със със
състояние: състояние
същ: също същия
сядам: сядаме
та: та
тава: тавата тавата
така: така така така така така иначе така така
таковам: таковат
такъв: такова такова такова такова такова
там: тука тука тука тука там натам там дотук натам там
татко: татко
твой: твоята
твърдя: твърдят
този: това това това това това тази това това тоя тоя това тая това това тая тоя това това това това това тоя това това това това това това това това това затова това това това това това това това тоя тоя
толкова: толкова толкова
точен: точно
трябвам: трябва трябва трябва трябва трябва трябваше трябваше трябва трябва
търкалям: търкаля
удоволствие: удоволствие
ум: ума
уморя: уморим
усилие: усилия
уста: уста
устен: устни
учудване: учудване
факт: факта
филм: филм филм филм филм
хайде: хайде хайде хайде хайде хайде хайде хайде хайде
хапна: хапна
хвърлям: хвърлям
хлебец: хлебец
хм: хм
ходя: ходили ходих
хора: хората
храна: храна храна храната храна
хубав: хубаво хубаво хубаво хубаво хубаво
цял: цялото цялата цялото
чакам: чакай чакай чакай
час: часа часа часа
час-два: час час
часовниче: часовничето
чаткам: чаткам
че: че че че че че че че че че че че че че че че че
чердже: черджето
чесън: чесън
четири: четири
чиния: чиния чиния
човек: човек човече
чорба: чорбата
чувствам: чувствам
чувствителен: чувствителен
шпация: шпация
ща: ще ще ще ще ще ще ще ще ще ще ще ще ще ще ще ще ще ще ще ще ще ще ще ще ще ще
щракна: щракнах
ъхъ: ъхъ ъхъ ъхъ ъхъ ъхъ
ъъ: ъъ
яд: яде яде яде яде яде яде
ядене: ядене ядене яденето яденето ядене
яй: яй яй
як: яко
ям: ядат ядат ядем ядем яж ядем ядох
ясен: ясно

Редактиран/Edited

To return to the index click the word highlighted from the searchГ: о боб
А: ручонкаю ручонкаю
Б: не е боб
Г: не е ли боб това
Б: не е боб това я опитай
Г: е аз виждам че е лютеница
А: къде е тавата
Б: не е лютеница
А: къде е тавата
Г: това не е ли боб
Б: не е боб това
Г: е как ще не е боб трябва да има тука
А: няма това е постно
Г: а Ф м изразява удоволствие картофи супер
Б: неясно
Г: още по добре
А: пее аре шукарие аре берекетлие аре
Г: Ф смях
А: Ф смях
Б: махва с ръка встрани свива устни и повдига вежди изразява неодобрение
А: мамето мамето веднага
Б: неясно
А: веднага ме поглежда мамето
Г: мамето тази вечер
А: дер ьонца ручонка ще правите заедно
Г: мамето насърчително така те поглежда да спреш неясно
Б: мишо показва чиния върху малка покривчица виж това колко ми отива със това
А: добре са ручонка ще им донесем добре отива ти
Г: Ф смях йодата
А: ето дай ручонка да изнесем сега
Г: Ф а учудване къде са ми пантофите неясно
Б: Ф смях
А: ама ручонкаюю
Б: под а ФБ в твоята стая
Г: благодаря
Б: папа иска папа мама папа папа дай да им дам аз хайде
A: ама ручонка ручонкаю
Б: дай тука
А: сара ручонка
Г: е подмажи им се подмажи им се
Б: мдам само
Г: подбутва котката аре бе ташурец
А: Ф смях ручонка има ли ручонка за тебе
Б: хайде
Г: на кой сипа тоя пържол
Б: хайде ела луцка луцка луци хайде папа
Г: за тебе една лъжица нали
Б: сарка сара
А: една лъжица и вилица даже
Г: вилици има достатъчно
Б: сари сарка ела мамо папа хайде папа сарка папа папа
А: ама сложи му на тоя паницата тука да не се търкаля тука на черджето му я сложи
Б: ела бе луци луци ела ела луци ела
А: бе дай им цялото пакетче да не ме таковат
Г: хлебец
Б: ма това е много ядене бе
Г: не е много майко те тая храна я ядат по бързо тя е мокра плюс това и
А: ясно
Б: я погледни колко много е бе
Г: повечето майко повечето е вода това ох и не им е много полезно в смисъл нали не ги насища
А: полезно им е ама не им е такова
Г: а така
Б: хайде папа мама
Г: не им пълни коремите
Б: чакай маменце чакай че сбърках
А: след един час са гладиатори ама след един час спийонца ще правьонцат
Б: егати котките значи
Г: мене ми се спи
Б: а така
А: спийонца
Г: спи ми се неясно
А: няма ли да гледаш оня филм да видиш
Г: кой филм
Б: кой филм
А: а откъде да знам
Б: Ф смях
Г: Ф смях гледай го моля ти се
А: Ф смях
Г: аз веднага се замислих дали не съм сбъркала и дали не е гатака не е днес
А: да и аз неясно
Б: е ангеле много им е тая храна
А: неясно гатака или гатанка
Г: гатака гатака гатака дето твърдят че бил някаква психария
Б: ама аз съм го гледала тоя филм ма
А: ама майко ти че си го гледала хубаво ма аз не съм
Б: с тебе ма
А: ма аз не съм го гледал
Г: не е вярно
Б: е как не е бе мамо
Г: майко не си го гледала с мене аз няма да забравя че съм го гледала заедно
Б: добре де хубаво
Г: аз ума търман и оня
Б: ти си ми го казвала и аз а ФБ
Г: не
Б: неясно
Г: не съм го гледала Ф мрънкане
Б: добре де хубаво бе няма проблем неясно
Г: ама много ми е интересно както ти обичаш да задаваш въпроса ти като не си го гледала с мене с кого аджеба си го гледала
Б: и точно там е работата само че няма с кого да го гледам мамо
А: ручонкаю
Б: татко ти ме бърка щото те ако са си ходили насам натам във някои времена ама
А: на саренку ручонката
Г: Ф хм изразява факта че Г е забелязала нещо интересно сара как се облизва и се оглежда така едно в смисъл не иска ли някой да ми вземе храната никой не иска Ф смях
А: ручонкаю ручонката
А: а така ручонката
Г: колко души ще пият бира
Б: Ф охкане
А: майка ти и ти
Г: аз няма пия бира
Б: аз ще пия дай
А: забърса ли всичко това да го хвърлям ли неясно
Г: а може и да пия бира абе може бе моя стомах е разтеглив бе всичко поглъща бе колкото по дебела се чувствам толкова по кльопам бе
А: това да е
Г: това е
А: люцката и той
Г: това е защото
А: люцката и той неясно
Г: нали човек яде от нерви и като се види колко е станал дебел от ядене става още по нервиран и още по яде
А: ама гледай люцката колко бързо изяде яденето
Г: неясно
А: маме ти сипа ли му на люцката неясно
Б: е как да не съм бе
Г: малък люсъй
А: ма той най бързо яде значи
Б: еми яде защото го неясно
Г: трябва да им организираме едно такова съпоставително състезание
Б: най много съм сипала на сара де
Г: ми тя сара си е най заслужила
А: най мирна
Г: най мирна най кротка това се едно гледам да ядат дроболини
Б: хайде бе още не сте седнали
Г: е какво да сядаме то не е сложено всичко като хората
А: неясно
Г: тати няма чиния защото неясно
А: аз ще си сипя чорбичка
Б: ама аз съвсем малко ще си хапна неясно
Г: сега ще ядем от гювеч
Б: боли ме главата ей няма що
Г: ами от гювеча ли ще ядем с тебе няма ли си сипваш ти
Б: не
Г: хубаво дай да си го сложим Ф смях
Б: Ф смях не бе защо със
Г: как защо
Б: ама сипи си ако искаш
Г: не не искам бе
А: на люцката трябва да му дадеш малко на люцката чакай да му дадем на люцката малко от сариното
Г: Ф а за привличане на вниманието завира ми се месо в зъба
Б: в кой зъб
Г: в тоя дето не е направен
Б: а иначе не те боли нали
Г: не за сметка на това пломбирания ми зъб ме боли като
Б: неясно
Г: пия студено не
А: трябва му кажеш на доктора
Г: какво да му кажа той иво се оплакваше също че го боли пломбиран зъб и аз го посъветвах нищо да не прави защото мен ме боли пломбиран зъб и аз нищо не правя Ф смях в смисъл
А: ручонкаюкаю
Г: любка ми е казвала че като се оплаквала по същия начин и зъболекарите отвръщат чувствителен зъб нам какво си
Б: неясно
А: въобразява си
Г: а пък на иво му били казали ми какво искаш пилен е зъба как няма те боли
Б: неясно
Г: това не е никакво обяснение е какво е хубаво щото вече си го запечатал трябва да му е минало вече
Б: неясно
А: маме искаш ли чесън
Б: ж размахва ръка с повдигнат показалец върти глава наляво надясно с вдигнати вежди несъгласие
А: не неясно
Б: е сега ми предлагаш когато днес на обед можеше ама сега неясно утре ще уморим доктора
А: ласке можеш да сложиш а ФБ лимон или оцет
Г: Ф ъхъ аз даже си мислех че сте сложили нещо кисело де
B: Ф ъа означава не Ф ъъ можеш си сложиш лимон ако искаш
Б: не не не искам
A: ама те направиха ручонка на всичко
Б: неясно
Г: не не
А: да им сипя ли малко суха храна
Б: с пълна уста хайде стига е
Г: стига бе абе я си седни на опашката и си яй ФБ яй ФБ и си яж чорбата
Б: ние с мамето се наядохме между другото
Б: това е безсолно
Г: то добре че не сме сложили
Б: неясно
А: ручонка почвам да правя аз
Б: ама аз си го изядох яденето ласьо
А: не още
Г: какви оценки ми липсват сега гадно ми е майко защото н ФБ не знам какво то дефакто не ми липсват в книжката аз във книжката имам всички оценки а липсват във протоколите
Б: неясно не са ти били нанесени
Г: не са ми били нанесени
Б: имаш имаш ненанесени оценки
А: Ф ама означава че А се е сетил и иска да каже нещо
Г: аз ще ги сбия Ф смях
А: неясно сега ще ти кажа какво имаш поне според мене
Г: какво
А: имаш ненанесени оценки в нейните протоколи и тя ще ти вземе книжката за да може да ги прехвърли в неясно
Г: да де ама защо след като плюс това нали в началото на годината абе след държавния изпит ми се струва тя провери и ми каза нямаш това и това това нещо ми трябваше за да мога да кандидатствам за магистърската степен
Б: да
Г: ми трябваше и тя ми каза кои нямам и аз ходих и си ги със протоколи си ги взех от преподавателите
А: да и ти
Г: и й ги дадох така че какво сега изведнъж се оказва че пак нещо си не било нанесено
А: неясно
Г: аз не съм неясно
Б: а тя само да мм да Ф сумтене
Б: а до колко ви работят а ФБ канцеларията до колко часа ви работи
Г: а ФБ до четири ми се струва
Б: еми тя се обади във пет часа
Г: неясно
Б: Ф ама изразява намерение да съобщи нещо
Г: бе не знам ще отида и ще вида
Г: утре яко разкарване ще падне де
А: неясно
Г: а майка му му отстъпва понеже е маминка
Б: Ф а изразява несъгласие това не е отстъпване това е понеже се е наяла
А: а люцата си е омел неговото
А: неясно
Б: да ама мене ми е зле не може да ми мине аз затова се притеснявам че нищо не съм в състояние вече да върша освен да седя и да мисля за ядене неясно
А: люто мазно
Г: това защо ми е толкова познато ти днес работи ли на програмата
Б: нали ти казах два часа съм работила
Г: и
Б: ами аз като свърши едното а излезе ми жабче та се изплаших от него
Г: Ф смях
Б: ти видяла ли си
Г: не
Б: Ф поемане на въздух израз на силна емоция сериозно
Г: не
Б: а как бе
А: един жабок яде буквите
Г: аз не се
Б: да
Г: така ли
Б: при всеки правилна буква той му се изважда едно езиче и ти ги взема
Г: Ф смях
Б: а като такова не го не е правилно излиза едно като такова жужуж жужи там обаче аз не знам после как да се върна наново и накрая
Г: ти си излязла на игрите майко
Б: не не
Г: не защото мене ме пита по едно време нали казва учителката ФБ дотук добре
Б: искате ли гейм
Г: искате ли да игра
Б: ама и аз не знам какво да кажа и аз го
Г: ми казваш да
Б: ама то не пише йес никъде
А: не и ор нот
Б: нито такова и аз натискам
Г: неясно
Б: ама никак не съм то от страничните клавишчета двете дето са едно до друго
Г: да една стрелка насам маха с ръка наляво и една натам маха с ръка надясно
Б: ми и нищо не и на а на а не знам дали и не сбърках нещо ще го включим за да ти покажа щото
Г: ми сега аз нали го включих
Б: сега включи ли го
Г: да в смисъл самия компютър работи и програмата се влиза в нея
Б: влиза ли се в нея а ще ти покажа нещо което ми излиза едно празно поле и после нали не ще като щракнах да се затвори и то си стана празно полето
А: ручонка
Б: и и аз го включвах много пъти от не знам къде си вече да го включа и накрая като ми неясно
A: тя кликва кликва майка ти и не знае къде да кликне и
Г: да
Б: и викам егати значи плюс това то ме вкара по едно време на
Г: неясно викаш
Б: епа
Г: Ф смях
Б: не иска да първо не му разбирам и второ като изкара пак жабока обаче изкара със букви които аз не съм работила с тях
Г: Ф ъхъ
Б: на цялата клавиатура
Г: да да
Б: и аз не мога да ги изкарам почнах със това с клавиша или със ентер или със това показва натискайки въображаемата шпация
Г: Ф а а жж маха късо два три пъти с ръка
Б: обаче не то не ще да свърши
Г: Ф смях
Б: да и викам егати и аз го затворих
Г: Ф ъхъ
Б: там дето е клоус нали
Г: Ф ъхъ
Б: затворих и то изчезна цялото поле
Г: Ф смях
Б: и а ФБ остана празна рамка само и като чаткам вече със а ФБ кликвам на това нещо
Г: да
Б: не ще нищо няма да мръдне наникъде и аз се изплаших и какво да правя сега отидох на старт и като отидох на старт се появи това стрелката като съм я сложила дойде и часовничето пясъчното
Г: Ф ъхъ
Б: Ф прокашляне ще отида до едно място неясно и сега искам да ти покажа какво е това човече да не би да съм сгафила нещо ама не съм щото после вече накрая пак ФБ последни усилия положих неясно
Г: освиних се
Б: да нали и аз ти казах че ядем като неясно
Г: о
Б: и специално аз неясно
Г: не аз много ядох днес и прекалих прекалих наистина
Г: ма лък пуцмуцурко пуцмуцурку всеядна свиня
Б: неясно
Г: аз трябва се изкъпя отгоре на всичко
А: свиня пудмуцуркаю
Г: не го обиждай животното
А: пудмуцуркаю свинянканю
Г: гладория гладна
А: Ф смях
Г: аз ти казвам някой ден трябва да му даваме даваме даваме да видим кога ще се запре
А: докато почне почне да повръща
Г: докато почне да повръща викаш да
А: тоя е най гладния от всичките йодата като се наяде не ще сара като се наяде не ще тоя вечно яде
Г: той расте бе той расте ехе папа папундел

Оригинал/Original

Words that are normalised in the column to the left are marked in redГ : . о боб .


А : . [ ручонкаю ] ручонкаю .

Б : . [ не е боб ] .

Г : , не е ли боб това ?

Б : . не е боб това / я [ опитай ] .

Г : . [ е аз ] виждам че е лютеница : .

А : , къде е тавата ?

Б : . не е лютеница .

А : , къде е тавата ?

Г : , това не е ли боб ?

Б : . не е боб това .

Г : . е как ще не е / боб трябва да има тука .

А : . няма . това е / постно .

Г : . [ а ] / ( Ф - ама : , изразява удоволствие ) картофи / супер ! .

Б : ( неясно )

Г : . още по добре .

А : ( пее - аре шукарие аре берекетлие аре )

Г : . ( Ф - смях ) .

А : . ( Ф - смях ) .

Б : ( - махва с ръка встрани , свива устни и повдига вежди - изразява неодобрение )

А : , мамето [ мамето веднага ] -

Б : , [ ( неясно ) ]

А : - [ веднага ] ме поглежда мамето .

Г : , [ мамето тази вечер ] -

А : . [ дер : ьонца ] ручонка ще правите [ заедно ] .

Г : . [ мамето ] насърчително така те поглежда / да спреш [ ( неясно ) ] .

Б : . [ мишо ] ( - показва чиния върху малка покривчица ) виж това колко ми отива със това ! .

А : . добре са ручонка ще им донесем / добре отива ти .

Г : . ( Ф - смях ) йодата .

А : . ето / дай ручонка да изнесем сега .

Г : , ( Ф - а , учудване ) къде са ми пантофите ( неясно ) ?

Б : ( Ф - смях )

А : . ама ручонкаюю ! .

Б : . под - а ( ФБ ) в твоята стая .

Г : . благодаря ! .

Б : . папа / иска [ папа мама / папа / ] папа . дай да им дам аз хайде .

A . [ ама ручонка ручонкаю ] .

Б : . дай тука .

А : . сара ручонка .

Г : . е подмажи им се / подмажи им се .

Б : . [ мдам ] само - .

Г : . ( - подбутва котката ) аре бе / ташурец .

А : , ( Ф - смях ) ручонка / има ли ручонка за тебе ?

Б : . хайде .

Г : , на кой сипа тоя пържол ?

Б : . хайде / ела / луцка луцка луци а : йде папа .

Г : , за тебе една лъжица нали ?

Б : , [ сарка сара / ]

А : . [ една лъжица ] и вилица даже .

Г : . вилици има достатъчно .

Б : сари сарка ела мамо папа . хайде папа сарка / папа / папа .

А : . ама сложи му на тоя паницата тука да не се търкаля . тука на черджето му я сложи .

Б : . ела бе луци / луци ела ела луци / ела .

А : . бе дай им цялото пакетче . да не ме таковат .

Г : . л : ебец ! .

Б : . ма това е много ядене бе ! .

Г : , не е много майко те тая храна я ядът по бързо тя е мокра плюс това и

А : . [ ясно ] .

Б : . я погледни колко [ много е ] бе .

Г : . [ повечето - ] майко повечето е вода това / ох и не им е много полезно / в смисъл / нали [ не ги насища ] .

А : . [ полезно ] им е ама не им е такова .

Г : . а така .

Б : . хайде папа [ мама ] .

Г : . [ не им ] пълни / коремите .

Б : . чакай маменце / чакай че сбърках .

А : . след един час са гладиаторе ама след един час спийонца ще правьонцът .

Б : . егати котките значи .

Г : . мене ми се спи .

Б : . а така .

А : , спийонца ?

Г : , спи ми се ( неясно ) -

А : , няма ли да гледаш оня филм да видиш ?

Г : , кой филм ?

Б : , кой филм ?

А : . а от къде да знам .

Б : ( Ф - смях )

Г : . ( Ф - смях ) гледай го моля ти се .

А : ( Ф - смях )

Г : . аз веднага се замислих дали не съм сбъркала и дали не е / гатака не е днес .

А : , да / и аз ( неясно )

Б : . [ е ангеле много им е тая храна ! ] .

А : ( неясно ) гатака или гатанка

Г : . гатака гатака / гатака . дето твърдят че бил някаква психария .

Б : . ама аз съм го гледала тоя филм ма ! .

А : . ама майко ти че си го гледала хубаво [ ма аз не съм ] .

Б : , [ с тебе ма - ]

А : . [ ма ] аз не съм го гледал .

Г : . не е вярно ! .

Б : . е как не е бе мамо .

Г : . майко не си го гледала с мене аз няма да забрав'а че съм го гледала [ заедно ] .

Б : . [ добре де ху ] .

Г : , аз ума търман и оня : -

Б : , ти си ми го казвала и аз а ( ФБ )

Г : . н : е .

Б : ( неясно )

Г : . не съм го гледала ( Ф - "мрънкане" ) .

Б : . добре де хубаво бе / няма проблем ( неясно ) .

Г : . ама много ми е интересно / както ти обичаш да задаваш въпроса / ти като не си го гледала с мене с кого аджеба си го гледала .

Б : . и точно там е работата само че няма с кого да го гледам мамо .

А : . ручонкаю .

Б : , татко ти ме бърка щото [ те ако са си ходили насам натам ] във някои времена ама -

А : . [ на саренку ручонката ] .

Г : . ( Ф - "хм" : изразява факта , че Г е забелязала нещо интересно ) сара как се облизва и се оглежда така едно / в смисъл / не иска ли някой да ми вземе храната никой не иска ( Ф -смях ) .

А : . ручонкаю ручонката .

А : , а така ручонката /

Г : , колко души ще пият бира ?

Б : ( Ф - охкане )

А : . майка ти и ти .

Г : . аз няма пия бира .

Б : . аз ще пия дай .

А : . забърса ли всичко ? / [ това да го хвърлям ли ( неясно ) ] .

Г : . [ а можеш и да пия ] бира абе можеш бе моя стомах е разтеглив бе всичко поглъща бе / колкото по дебела се чуствам толкова по кльопам бе .

А : . това да е .

Г : . това е .

А : , [ люцката и той - ]

Г : , [ това е щото - ]

А : , [ люцката и той ( неясно ) ]

Г : . [ нали човек яде от нерви / ] и като се види колко е станал дебел от ядене става още по нервиран и [ още по яде ] .

А : . [ ама гледай ] люцката колко бързо изяде яденето .

Г : ( неясно )

А : , маме ти сипа ли му на люцката ( неясно ) ?

Б : , е как да не съм бе ! ,

Г : , ма : лък люсъй ! ,

А : . ма той най бързо яде значи .

Б : , еми ядещото го ( неясно ) -

Г : . трябва да им организираме едно такова съпоставително / състезание .

Б : . най много съм сипала на сара де .

Г : . ми тя сара си е най заслужила .

А : . най мирна .

Г : . най мирна най кротка . това се едно гледам да ядът дроболини .

Б : . хайде бе още не сте седнали .

Г : . е какво да сядаме то н : е е сложено всичко като хората .

А : [ ( неясно ) ]

Г : . [ тати няма чиния щото ( неясно ) ] .

А : . [ аз ще си ] сип'а чорбичка .

Б : . а : ма аз съвсем малко ще си хапна . ( неясно ) .

Г : , са ще ядем от гювеч ?

Б : . боли ме главата ей : / няма що .

Г : , а : ми / от гювеча ли ще ядем с тебе / няма ли си сипваш ти ?

Б : . н : е .

Г : , хубаво дай да си го сложим ( Ф - смях )

Б : , ( Ф - смях ) не бе защо със -

Г : , как защо ?

Б : , ама / [ сипи си ако искаш -

Г : . не не искам бе . ]

А : . [ на люцката : / трябва да му дадеш малко на люцката / ] чакай да му дадем на люцката малко от сариното .

Г : . ( Ф - а , за привличане на вниманието ) / завира ми се месо / в зъба .

Б : , в кой зъб ?

Г : . в тоя дето не е направен .

Б : , а иначе не те боли нали ?

Г : , не / за сметка на това : / пломбирания ми зъб / ме боли / като -

Б : ( неясно )

Г : пия студено - не ! ,

А : . трябва му кажеш на доктора .

Г : . какво да му кажа той иво се оплакваше също че го боли пломбиран зъб и аз го посъветвах нищо да не прави щото / мен ме боли пломбиран зъб и аз нищо не правя ( Ф - смях ) . в смисъл -

А : . ручонкаюкаю .

Г : . любка ми е казвала че като се оплаквала : по същия начин / и зъболекарите отвръщат / чувствителен зъб знам какво си .

Б : ( неясно )

А : . въобразява си .

Г : . а пък на иво му били казали ми какво искаш пилен е зъбъ / как няма те боли .

Б : ( неясно )

Г : . [ това не е ] никакво обяснение е к : во е хубаво щото вече си го запечатал трябва да му е минало вече .

Б : ( неясно )

А : , маме искаш ли чесън ?

Б : ( ж - размахва ръка с повдигнат показалец , върти глава наляво-надясно с вдигнати вежди - несъгласие )

А : , не [ ( неясно ) ]

Б : . е сега / ми [ предлагаш когато - днес на обед можеше ] ама са [ ( неясно ) ] утре / ще / уморим доктора .

А : . ласке можеш да сложиш а ( ФБ ) лимон или оцет .

Г : . ( Ф - "ъхъ" ) аз даже си мислех че сте сложили / [ нещо кисело де ] .

B : . ( Ф - ъа , означава "не" ) / ( Ф - ъъ ) можеш си сложиш лимон ако искаш .

Б : . [ не не не искам ] .

A . [ ма те направиха ручонка на всичко ! ] .

Б : ( неясно )

Г : . не не .

А : , да им сип'а ли малко суха храна ?

Б : ( с пълна уста ) . хайде стиа е ! .

Г : . стига бе / абе я си седни на опашката и си яй ( ФБ ) яй ( ФБ ) и си яж / чорбата .

Б : . ние с мамето се наядохме между другото .

Б : . това е безсолно .

Г : . то добре че не сме сложили .

Б : [ ( неясно ) ]

А : , ручонка почвам да правя аз

Б : . ама аз си го изядох яденето . ласьо -

А : . не още .

Г : . какви оценки ми липсват сега : ? ! . . гадно ми е майко защото н : ( ФБ ) не знам какво - то дефакто не ми липсват в книжката аз във книжката имам всички оценки а липсват във протоколите .

Б : . ( неясно ) не са ти били нанесени .

Г : , не са ми [ били нанесени - ]

Б : . [ имаш ] имаш ненанесени оценки .

А : ( Ф - ама : , означава , че А се е сетил и иска да каже нещо )

Г : . аз ще ги сбия ( Ф - смях ) .

А : , ( неясно ) са ще ти кажа какво имаш / поне / според мене

Г : , какво ?

А : , имаш ненанесени оценки в нейните протоколи и тя ще ти вземе книжката за да можеш да ги прехвърли в [ ( неясно ) ]

Г : . [ да де ] / ама защо ? след като плюс това / нали в началото на годината / абе след държавния изпит ми се струва / тя провери / и ми каза нямаш това и това . това нещо ми трябваше / за да мога да кандидатствам за магистърската степен /

Б : . да : .

Г : . ми трябваше / и тя ми каза кои нямам / и аз ходих и си ги със протоколи си ги взех от преподавателите .

А : , да [ и ти - ]

Г : . [ и u ] ги дадох ! така че какво сега изведнъж се оказва че пак нещо си не било нанесено .

А : [ ( неясно ) ]

Г : , [ аз не съм ( неясно ) ]

Б : , а тя само да ама да ( Ф -"сумтене" ) -

Б : , а до колко ви работът а ( ФБ ) - канцеларията до колко часа ви работи ?

Г : , а ( ФБ ) до / четири ми се струва

Б : . еми тя се обади във пет часа .

Г : ( неясно )

Б : ( Ф - ама : , изразява намерение да съобщи нещо )

Г : . бе незнам / ще отида и ще вида .

Г : . утре яко разкарване ще падне де .

А : ( неясно )

Г : . а майка му му отстъпва / понеже е маминка .

Б : , ( Ф - а , изразява несъгласие ) това не е отстъпване това е понеже се е наяла -

А : . а люцата си е омел / неговото .

А : ( неясно )

Б : . да ама мене ми е зле . не може да ми мине . аз затова се притеснявам че нищо не съм в състояние вече да върша освен да сед'а и да мисля за ядене . ( неясно )

А : , люто мазно -

Г : . това защо ми е толкова познато . ти днес работи ли на : програмата ?

Б : , нали ти казах / два часа съм работила -

Г : , и ?

Б : . ами аз като свърши едното - а : излезе ми жабче / та се изплаших от него .

Г : ( Ф - смях )

Б : , ти видяла ли си ?

Г : . не .

Б : ( Ф - поемане на въздух , израз на силна емоция ) сериозно ?

Г : . не .

Б : . а : как бе ! .

А : . един жабок [ яде буквите ] .

Г : , [ аз не са - ]

Б : . да : .

Г : , така ли ?

Б : . при всеки правилна буква той / му се изважда едно езиче и ти ги зима : .

Г : , ( Ф - смях )

Б : , а : като такова не го - не е правилно излиза едно като такова жуж : уж - жужи там / обаче аз не знам после как да се върна наново и накрая -

Г : . ти си излязла на игрите майко .

Б : , не не -

Г : , не щото / мене ме пита по едно време / нали казва учителката : ( ФБ ) дотук добре -

Б : . искате ли [ гейм ] .

Г : . [ искате ли ] да игра .

Б : , ама и аз не знам какво да кажа [ и аз го ] -

Г : . [ ми казваш ] да ! .

Б : . ама то не пише йес / никъде .

А : . не и ор нот .

Б : , нито такова и аз натискам : -

Г : ( неясно )

Б : . ма никак не съм ! то от страничните клавишчета двете дето са едно [ до друго ] .

Г : . да : една стрелка насам ( - маха с ръка наляво ) и една натам ( - маха с ръка надясно ) .

Б : , ми и нищ - не и на а на а - не знам дали и не сбърках нещо ще го включиме за да ти покажа щото -

Г : . ми сега аз нали го включих .

Б : , са включи ли го ?

Г : . да / в смисъл самия компютър работи и програмата се влиза в нея .

Б : . влиза ли се в нея ? а : ще ти покажа нещо което ми излиза : едно празно поле и после нали не ще като щракнах да се затвори и то си стана празно полето .

А : . ручонка .

Б : , и и аз го включвах много пъти от не знам къде си вече да го включа и накрая [ като ми ( неясно ) ]

A . [ тя кликва кликва майка ти и не знае къде да кликне и - ]

Г : . да .

Б : , и викам егати значи плюс това то ме вкара [ по едно време на - ]

Г : . [ ( неясно ) ] викаш .

Б : . епа .

Г : ( Ф - смях )

Б : , не иска да - първо не му разбирам / и второ като изкара : пак жабока обаче изкара със букви които аз не съм работила стях /

Г : ( Ф - "ъхъ" )

Б : на цялата [ клавиатура ]

Г : . [ да да . ]

Б : и аз не мога да ги изкарам почнах със това с клавиша : или със ентер или със това ( - "показва" , натискайки въображаемата шпация ) -

Г : ( Ф - а : а : ) ( жж - маха късо два-три пъти с ръка )

Б : . обаче не то не ще да свърши .

Г : ( Ф - смях )

Б : , да : и викам егати / и аз го затворих /

Г : ( Ф - "ъхъ" )

Б : там дето е клоус нали

Г : ( Ф - "ъхъ" )

Б : затворих и то изчезна цялото поле .

Г : ( Ф - смях )

Б : , и а ( ФБ ) остана празна рамка само и като чаткам вече със а ( ФБ ) кликвам на това [ нещо ]

Г : . [ да : ] .

Б : не ще нищо нем - да мръдне наникъде / и аз се изплаших . и какво да правя сега : отидох на старт и като отидох на старт се появи това / стрелката като съм я сложила дойде и часовничету пясъчноту -

Г : ( Ф - "ъхъ" )

Б : ( Ф - прокашляне ) ще отида до едно място . ( неясно ) и са искам да ти покажа какво е това човече да не би да съм сгафила нещо ма не съм щото после вече накрая пака ( ФБ ) последни усилия положих ( неясно ) -

Г : . освиних се .

Б : , да нали и аз ти казах че ядем като [ ( неясно ) ]

Г : . [ о ] .

Б : и специално аз ( неясно ) .

Г : . не аз много ядох днес и прекалих / прекалих наистина .

Г : . ма : лък пуцмуцурко / пуцмуцурку всеядна свиня .

Б : ( неясно )

Г : . аз трябва се изкъпя отгоре на всичко .

А : . свиня пудмуцуркаю ! .

Г : . не го обиждай животното ! .

А : . пудмуцуркаю свинянканю ! .

Г : , гладория гладна ! ,

А : ( Ф - смях )

Г : . аз ти казвам някой ден трябва да му даваме даваме даваме да вим / кога ще [ се запре ] .

А : . [ докато почне ] почне да повръща .

Г : . докато почне да повръща викаш да .

А : , тоя е най гладния от всичките / йодата като се наяде не ще сара като се наяде не ще тоя вечно яде ! ,

Г : . той расте бе той расте ! . ехе папа / папундел .