Text 29

Индекс/Index

Click on any wordform after the colon to see it in its context

а: а а а а а а
абе: абе
аз: те те те то ти ти то те
ако: ако ако ако ако ако
ама: ама ама ама
ама-ха: ха
аматьор: аматьори
ами: ами
ау: ау
бам: бам
бе: бе бе бе бе бе бе бе
билет: билети билети
бяг: бяга бяга
в: в в в
вдигам: вдига
вероятен: вероятно
вече: вече вече вече
вляза: вляза
във: във
въздух: въздух
глася: гласят
да: да да да да да да да да да да да да да да да
давам: даваха давам
дата: дата
два: два
два-три: три
десет: десет десет
днес: днес
днеска: днеска
до: до до
дойда: дошъл
документ: документи документи
друг: другите другите други друг друг
дъжд: дъжд
дълъг: дългия
е: е е е е е е е е е е
евтин: евтини
един: един
за: за за за за
забързан: забързано
завъртя: завъртя
започвам: започващи
здраве: здраве
знам: знам знам знам знаеш
знача: значи
и: и и и и и и и и и и и и и и
изпит: изпити
израз: израз израз
или: или
имам: има има имат имам има
казвам: казваха казваха казват
как: как как как
както: както
кампания: кампания
кандидатстудентски: кандидатстудентската кандидатстудентските
капна: капнал
като: като като като като
кеф: кеф
кинт: кинта
кога: кога докога кога кога
кой-годе: кой що какво
който: дето която
комунизъм: комунизъм
концерт: концерта концерта концерт
къде: де де
лев: лева
лесен: лесно
ли: ли ли ли ли ли
лице: лицето
луд: луд
май: май май
малко: малко
мене: тях го ги ги ги ми теб
мина: мине мине
минавам: минава
мисля: мисля
много: много много много
може: може може може може може може може може
на: на на на на на
нали: нали нали нали
намеря: намерят намерила
направя: направят
начин: начин
не: не не не не не не не не не не не не не
нещо: нещо нещо
неясен: неясно неясно неясно неясно неясно неясно
но: но
някой: някоя
ням: няма няма
нямам: нямам
обаче: обаче обаче
онзи: ония онуй
от: от от от
отказвам: отказват
отслабване: отслабване
отърва: отърве
още: още още
пак: пак пак
педераст: педерасти педерасти
пет: пет
пети: пети
по: по по по по по по
повече: повече повече
подавам: подават
подам: подали
половина: половина
понеже: понеже
посем-сега: сега сега сега сега
почна: почнал
прав: прави
правилен: правилно
правя: правят
преда: преди
представям: представяш
приблизителен: приблизително
проверя: проверя
пускам: пускат пускат пускат
пусна: пуснат
пълен: пълен пълен пълен
път: път път път
разбиране: разбиране разбиране
рамо: рамене
ран: рано
роб: роб
с: с с с
свърша: свърши
себе_си: се се се се се се се се се си се си си си се
след: след
следвам: следващ следващия следващия
смея: смях смях смях смях смях смях смях
став: става
стан: стане стане стане
съм: са са са са са са са
същ: същата същите същата същата
така: така така иначе
такъв: такива такива такова
там: там там тук
тека: текат
телевизия: телевизията
тиквеник: тиквеници
този: тези това тези тая тая туй това тези
треса: тресат
трябвам: трябва
фирма: фирма
хайде: хайде
ходя: ходиш ходя
хор: хора хора
че: че че
чист: чистия
чистичък: чистичък
чудя: чуди
ща: ще ще ще ще

Редактиран/Edited

To return to the index click the word highlighted from the search


М: гласят се за slayer е Ф смях
А: как бе може ли ще ходиш ли
М: а ще ходя може да се завъртя там ако има такива много евтини билети нали някоя да се чуди как да се отърве от тях или pass ове нещо ако се намерят може и да вляза роб халфорд днес дошъл даваха го по телевизията
А: неясно като мине мине като не здраве
М: ако стане нещо стане ако не стане
А: десет кинта давам повече нямам
М: много са и десет лева ама
Е: след като е почнал може да пускат за по малко
М: не пускат софия мюзик не пускат с другите става ама
А: ами правилно ебати че те днеска ако пуснат следващ ия път нали няма с к
М: следващия път няма да има хора да а те другите понеже са аматьори такива и правят по един два концерта и се отказват
А: а Dream Theater имат такова повече обаче още имам три билети за на моторхед от същата фирма
М: Dream Theater Dream Theater кой ще ги педерасти
А: тези педерасти дето преебаха с Motörhead неясно
Е: преди това май Prodigy
М: не Prodigy ги а не са Прима бе
А: мисля че Прима се казваха
М: не значи тези са някакви други бе ония де да ги знам как се казваха
А: абе не знам дипи и дългия ми неясно
М: те може и по друг начин да се казват вече и пак да са същите хора и
А: много вероятно и така да е нали пак са някакви тиквеници там може ли да направят концерта на същата дата на която има друг концерт
М: може бе що да не може
А: а ау диторията е приблизително същата
Е: хайде какво прави тая тая бяга за отслабване
А: неясно намерила кога да бяга
М: Ф смях
А: в чистия въздух във пет и половина
М: е то сега като е капнал дъжд туй онуй чистичък ама представяш си сега следващия път минава така още по забързано
А: бам
М: в лицето и Ф смях
А: неясно
М: както се тресат не е лесно
Е: иване ти докога си в софия
И: А
Е: до кога си тук
И: вдига рамене
Е: Ф смях е това е
И: де да знам
Е: и пълен кеф и пълен лайф и пълен комунизъм Ф смях
И: Ф смях
Е: теб не ти ли започна кандидатстудентската кампания
И: трябва проверя неясно
Е: Ф израз на разбиране ъ ъ Ф смях Ф израз на разбиране а ха
А: то ще свърши бе те вече текат кандидатстудентските изпити знаеш от кога бе
И: луд ли си бе
М: но не не обаче тези започващи по рано
Е: сега се подават документи
М: сега са подали май вече документи иначе е до пети

Оригинал/Original

Words that are normalised in the column to the left are marked in red


М : . гласьът са за слеяр е ( Ф-смях ) .


А : , как бе / може ли , ши ходиш ли ?

М : . а / ши ходя . може да са завъртя там / ако има такива много евтини билети нали някоя / да са чуди как да са утърве от тях или пасови нещу ако са намерьът / може и да вляза . роб графорд днес душъл / [ да : ха го по тиливизията ]

А : [ ( неясно ) ] . като мини мини / като не / здрави .

М : . ку стани нещу стани / ако ни стани -

А : . десет кинта даам . повечи нямам /

М : . ногу са и десет лева ама - /

Е : . след като е почнъл . може да пускът / за по малко .

М : . ни пускът . софия мюзик / не пускът . с другите става ама - .

А : . ами / праилно ебати че / те днеска ако пуснът / следващ [ ия път нали няма с к - ]

М : [ следващия път няма да има хо ] ра да - / а те другите понеже са аматьори такиа и правят / по един два кунцерта и са утказвът - ,

А : . а дрим тиътър имът такова повечи / обаче още имам три билети за - / на моторхед от същъта фирма .

М : , дрим тиътър - / дрим тиътър - кой ши ги -

А : , тези педераси дето преебаха с моторхед ( неясно )

Е : . преди това май продиджи .

М : . не продиджи ги а ни са прима уе .

А : . мисля че прима са казваха .

М : . не / значи тези са някакви други бе . . уния дея ги знам как са казвъха .

А : . абе ни знам / дипи и дългия ми ( неясно ) .

М : , те може и по друг начин да са казвът вече и пак да са същите хора и , ,

А : . много вероятно и така да е . . нали пак са някакви тиквеници там / можеш ли да напраят кунцерта на същата дата на куято има друг кунцерт .

М : , може уе / [ що да ни може ]

А : [ а ау ] диторията е приблизително същъта .

Е : . хайде / какво прави тая / тая бягя за отслабвани .

А : ( неясно ) . намерила [ кога да бяга ] /

М : ( Ф-смях )

А : / в чистия въздух във пет и половина .

М : . е / то сега като е капнал дъжд това онуй / чистичък . ама представяш си сега следващия път минава така още по забързану

А : бам /

М : / в лицету и ( Ф-смях ) .

А : ( неясно )

М : . какту са тресът / ни е лесно . .

Е : , иване / ти докога си в софия ?

И : , А ?

Е : , до кога си тук ?

И : ( - вдига рамене )

Е : , ( Ф - смях ) / е това е -

И : де да знам

Е : и пълен лайф / и пълен лайф / и пълен комунизъм / ( Ф-смях ) .

И : ( Ф - смях ) . .

Е : . теб не ти ли започна кандидатстуденската кампания .

И : , трябва проверьа ( неясно )

Е : . ( Ф - израз на разбиране - ъ-ъ ) ( Ф - смях ) ( Ф - израз на разбиране - а-ха ) .

А : . то ще`свърши уе / те вече тикът кандидатстуденските изпити знаеш от кога бе .

И : , луд ли си бе ,

М : , но - / не / не обаче , [ тези започващи по рано ]

Е : [ сега са подавът ] документи .

М : . сега са пудали май вече документи . иначе е до пети . .