Text 28

Индекс/Index

Click on any wordform after the colon to see it in its context


:
а: а а а а а
абе: абе
аз: ти ти аз ти аз ти аз те ние те аз тя аз ти ти ние те ти аз те ти ти аз ти то те те той той той то
ако: ако
ама: ама ама ама ама ама ама ама ама
ама-ха: ха ха
ами: ами ами ами
баща: баща
бе: бе бе бе бе бе бе бе бе
бира: бирите
бия: бил
бракувам: бракувах
брат: брат брат
брашно: брашното
бре: бре
в: в в в в
веднъж: веднъж
вече: вече вече
взел-дал: дал
взема: вземи взе
видя: виж видиш видя
викам: викам викам викаш
връщам: връщат връща
все: все
всеки: всичко всеки
вторичен: вторични
вчера: вчера
във: във във във
въпрос: въпроса въпрос
върна: върнах
върху: върху
гардероб: гардероба
гащи: гащите
гладене: гладене
гладя: гладил глади гладил гладих гладят гладят гладят
гледам: гледам
говоря: говорих
година-две: две
големя: големите
готов: готов готов
да: да да да да да да да да да да да да да да да да да
два: два двете
два-три: три
джинси: джинси
днес: днес днес
днес-утре: утре
до: до
дойда: дойдох
допотопен: допотопна
друг: друг другия
дънки: дънки дънки
дъска: дъска дъска
е: е е е е е е е
еба: ебал
един: една една един един една
еднакъв: еднакви
ей: ей ей ей ей ей ей
за: за за за за за за за за за за за за за за
забравя: забравили
зад: зад
задължа: задължат
задължителен: задължително
заради: заради
защо: защо
знам: знам знаеш знам
и: и и и и и и и и и и и и
идеален: идеални
извадя: извадил
изгладя: изгладена изгладена
изглаждам: изглаждат
изкарам: изкарах
използвам: използваме
изпратя: изпратила изпратил изпратил
изпращам: изпращаш
израз: израз израз
изхвърля: изхвърлят
изхвърляне: изхвърляне изхвърляне
имам: имахме има имаше има имаше
искам: искат
кажа: каза
казвам: казвам казват
как: как как как как как как
какъв: какви
камара: камара
карам: караха
картон: картон
картонен: картонени
като: като като като като като като
кашон: кашоните
кога: кога
кой-годе: що що що какво какво кои кое какво кого кой
който: щото щото който
количество: количество
колкото: колкото колкото
кутия: кутиите кутии кутии
къде: де откъде къде
към: към
къща: къщи къщи
лея: лято лято
ли: ли ли ли ли ли ли
лъжа: лъжеш
ма: ма
маза: мазата мазата мазата мазата
майка: майка
майна: майната
мене: ги я ми му ми я я я го нея ми ги ми ми ги ги ги ги ги им тях ги ми тях тях ги тях го ми ми ги му ги ги ни ни ни
мина: минем миналото миналото миналото
минута: минути
мира: миро
мисля: мислил
мъча: мъчиш
на: на на на на на на
нагъна: нагънати
надявам: надявай
найлон: найлоните найлони
найлонов: найлонови найлонови
нали: нали нали нали нали нали
наново: наново
направа: направи
натикам: натикала
начин: начин
не: не не не не не не не не не не не не не не не
нещо: нещо нещо нещо
неясен: неясно неясно неясно неясно неясно неясно неясно
никой: нищо
някъде: някъде
ням: няма няма няма
обадя: обади обади
обаждам: обаждам
обаче: обаче обаче
обличам: обличаш
огладя: огладена огладена
онзи: оня
от: от от от от от от от
отвътре: отвътре отвътре
отдавна: отдавна
отива: отива
отпадък: отпадъците
отрицание: отрицание
пак: пак пак
панталон: панталони
пет: пет
пламна: пламне
пластмасов: пластмасовите пластмасови
по: по
пожарен: пожарната
половин: половин
понося: поносиш
посем-сега: сега сега сега сега
почти: почти
правя: правим правят правел
пращам: пращам пращат
преда: преди
предимно: предимно
притеснявам: притеснявала
програмист: програмист
произвеждам: произвежда произвеждаш произвеждаш
производител: производител
пропусна: пропуснал
прост: просто
пусна: пуснала
пък: пък пък
пършив: пършиви
път: път
работа: работа работата работа работи
работя: работил
разбера: разбрах
разбиране: разбиране
разделен: разделно
разен: разни
решавам: решава
риза: риза ризата
роси: роси роси роси
ръкав: ръкава ръкавите
с: с с с с
сак: сако
себе_си: си си се се си си се се си си си се се се си се се се си се се си се си се се се се си си си се
сещам: сещаш
складирам: складирани
след: след
сложен: сложни
смея: смях смях смях смях смях смях смях смях
сортирам: сортира
став: става
ставам: стават
стига: стига стига
сума: сума
суровина: суровини
събера: събереш събра събра
събиране: събиране
съвсем: съвсем
съм: съм съм съм съм съм беше са са са бях са са сме бяха съм бяха са съм беше
със: със със със със със със със
така: така тъй така тъй
такъв: такива такива такива
там: там тука нататък тука там там там там
този: това тези тези тези тези тези това това
толкова: толкова
торба: торби торбите
точен: точно точното
трябвам: трябвало трябвало трябва
тц: тц
фабрика: фабрики фабрики
хайде: хайде
хвана: хванат
хем: хем
хора: хората
хубав: хубаво хубаво
цял: цялото
час: часа часа
час-два: час
че: че че че че че
четири: четири
чифт: чифта
човек: човек
чувал: чували
ща: ще ще ще ще
ютия: ютия ютия

Редактиран/Edited

To return to the index click the word highlighted from the searchМ: ей ги бе
Е: със бирите
А: ти що не си на работа днес
М: стига съм работил ебал съм я в работата
Е: ама не си бил на работа
М: ми не съм нали ти казвам от търговище дойдох
А: неясно обаждам му се в четири часа оня кога готов
E: ама аз разбрах че вчера
М: не днес се върнах
Е: и що не си с огладена риза
М: как да не е огладена бе
Е: Ф смях ми виж си ръкава
М: абе стига съм я гладил бе
E: Ф смях
М: ами защото роси се обади вес се обади сега каза хайде след половин час там на майната си и миро да видиш как глади за пет минути неясно
E: ама ти все пак си я гладил отпреде
М: ами гладих я аз ама
Е: ти си мислил че сако ще обличаш Ф смях
М: не това съм го пропуснал просто неясно
Е: сега пък ръкавите
М: почти изгладена аз знам че не беше хубаво изгладена ама
Е: Ф смях
М: пък ей тези пършиви джинси ако знаеш как се гладят
Е: отвътре се гладят как
М: отвътре се гладят ама те са ей такива тука нагънати
Е: Ф израз на разбиране а ха
М: и са съвсем сложни
Е: една дъска за гладене решава въпроса
М: ние използваме някаква допотопна ютия ей така да минем със със нея
Е: ми вземи бе програмист човек си една ютия филипс със дъска
И: те гащите като ги поносиш два часа и се изглаждат
М: и аз тъй знам тя и ризата до утре ще е като хората
Е: надявай се
А: майка ми как се притеснявала че пуснала брат ми с неогладени дънки
Е: Ф смях
М: със дънки хем де
Е: иване тези панталони откъде ги взе
И: от къщи
Е: а ха
И: що
М: да не са някакви
Е: щото аз ги бях изпратила за нататък като за вторични суровини Ф смях като за изхвърляне и сега гледам ги пак тука викам да не си ги извадил някъде от къщи брат ти да ти ги е дал
А: ма ние имахме еднакви
Е: така ли
И: те са три чифта ей такива
E: а и за баща ти един тъй ли
И: не Ф смях
Е: щото същичките бракувах един път
И: е че какво им има бе идеални са
E: викам аз пращам към търговище те се връщат
И: миналото цялото лято с тях изкарах
М: Ф смях какво викаш ти се мъчиш да събереш сума ти нещо нали като като изпращаш роси веднъж си отива в търговище и се връща със всичко наново
А: обаче кутиите сме ги забравили
Е: е
А: еми бяха върху кашоните там
Е: ми аз точно за тях ти говорих за тези от мазата лъжеш ли
А: кои от мазата
Е: във мазата имаше кутии
А: не тях съм ги изпратил
Е: а кое не си изпратил
А: бяха във зад гардероба там на камара
Е: то те тези са картон картонени тези
А: ами за ей тях неясно
Е: еми те няма да се пращат от мазата пластмасовите брашното видя ли къде съм го натикала
А: Ф израз на отрицание тц
Е: във две пластмасови кутии твойте двете големите
А: не се събра
Е: защото в една не се събра
А: бре
М: роси какво ще правим със найлоните бе
А: какви найлони бе
М: нещо трябвало да се правят и фабрики за рециклирани който правел найлонови торби трябвало да си рециклира и торбите
А: ми той предимно с такива работи
М: а той вече готов сега задължително искат всеки производител да си има колкото произвежда толкова и да рециклира
А: неясно
И: защо
М: ми защото няма друг начин как да ги хванат нали няма кого да задължат да направи фабрики за рециклиране казват му става да произвеждаш найлонови чували обаче
А: ама той ги рециклира отдавна
М: трябва рециклираш точното количество колкото произвеждаш
Е: то хубаво ама кой ще ги сортира отпадъците
М: е това вече е другия въпрос там разделно събиране неясно
А: нали миналото лято по миналото ли беше си ни караха заради пожарната да изхвърлят там от преди имаше складирани разни неясно бе за изхвърляне ни стават за рециклирани ни за нищо защото това нещо пламне ли нали се сещаш

Оригинал/Original

Words that are normalised in the column to the left are marked in redМ : . е ги уе .


Е : . със бирите .

А : , ти що не си на работа днес ?

М : . стига съм работил ебал съм я в раотата .

Е : , ама ни си бил на работа ?

М : , ми ни съм / нали [ ти казвам / от търговищи дойдох ]

А : [ ( неясно ) убаждам му са в четири ] часа / оня / [ куга / гутов ]

E : [ ама аз ръзбрах ] че вчера .

М : , не / днес са върнъх -

Е : и що не си с угладена риза ,

М : , как да не е угладена [ уе ]

Е : [ ( Ф - смях ) ] . ми виж си ръкава .

М : . абе стига съм я гладил уе .

E : ( Ф - смях )

М : , ами защото / роси са убади / вес са убади сега каза , хайде след / половин час там / на майнъта си / и миру да видиш как глаи за пет минути / [ ( неясно ) ]

E : [ ама ти все пак си я гладил утпреде ] .

М : , ами гладих [ я аз ама ]

Е : [ ти си мислил ] че съко ще убличъш . ( Ф - смях )

М : , не / това съм го пропуснал просто / [ ( неясно ) ]

Е : [ сега пък ] ръкавити .

М : . почти изгладена / аз знам че ни беше хубаво изгладена / ама .

Е : ( Ф - смях ) . .

М : . пък ей тези пършиви джинси ако знаиш как са гладьът .

Е : . от вътре са гладьът / как .

М : . от вътре са гладьът / ама те са ей такива тукъ / нагънати .

Е : ( Ф - израз на разбиране - а-ха )

М : . и са съвсем сложни . .

Е : . една дъска за гладене решава въпроса .

М : , ние използваме няква допотопна ютия / ей така да миним със - , [ със нея ]

Е : [ ми вземи бе ] / програмис човек си . една ютия филипс със . дъска

И : . те гащите като ги пуносиш два часа и са изглаждът .

М : . и аз тъй знам / тя и ризата до утре ще`й като хората .

Е : . надявай са .

А : . майка ми как са притеснявала че / пуснала брат ми с неугладени дънки .

Е : ( Ф - смях )

М : . със дънки хем де .

Е : , иване / тези панталони откъде ги взе ?

И : . от къщи .

Е : . а-ха .

И : , що ?

М : , да не [ са някакви - ]

Е : [ щото аз ] ги бях изпратила за нататък / като за вторични сурвини . ( Ф - смях ) . като за изхвърляни и сега / гледам ги пак тука / викам да не си ги извадил някъде от къщи / брат ти да ти ги е дал .

А : . ма ние имахми еднакви .

Е : [ така ли ]

И : [ те са ] три графа ей такива .

E : , а / и за баща ти един / тъй ли ?

И : . не ( Ф - смях ) .

Е : . щото същичките бракувах / един път .

И : , [ е че какво им има уе / идиални са ]

E : [ викам - / аз пращъм ] към търговище / те са връщът .

И : . миналуту цялуту ляту с тях изкаръх .

М : ( Ф - смях ) / какво викаш / ти са мъчиш да събереш сума ти нещу нали къту - / къту изпращъш / роси веднъж си отива в търговищи са връща със всичко нанову , ,

А : . обаче кутиите сме ги забраили .

Е : , е ,

А : . еми бяха върху / къшоните там .

Е : . ми аз точно за тях ти говорих за тези от / мъзата . лъжиш ли ?

А : , кои от мъзата ?

Е : . във мъзата имаше кутии .

А : . не / тях съм ги изпратил .

Е : , а куе не си изпратил ?

А : . бяха във - / зад гардероба там / на камара .

Е : , то те тези са къртон - / картонени [ тези ]

А : [ ами за ] ей тях ( неясно ) .

Е : . еми те няма да са пращът . от мазатъ / пласмасовите / брашноту видя ли къде съм го натикъла ?

А : ( Ф - израз на отрицание - тц )

Е : . във две / пласмасови кутии . твойте двете гулемите .

А : , ни са събра ?

Е : . защото в една не се събра .

А : . бре .

М : , роси какво ши правим със найлоните уе ?

А : , какви найлони уе ?

М : . нещу тряалу да са правят и фабрики за рециклиръни / койт праел найлонуви турби / тряълу да си рециклира и турбите .

А : . ми той / предимну с такива работи .

М : . а / той вече гутов . сега задължителну искат / всеки пруизвудител да си има / колкут пруизвежда толкува и да рециклира .

А : . ( неясно ) .

И : , зъщо ?

М : . ми зъщоту / няма друг начин как да ги хванът нъли / няма куго да зъдължът да нъпраи . фабрики за рециклиръни . казвът му става да пруизвеждъш [ найлонуви чували обаче ]

А : [ ама той ги рециклира отдавна ]

М : трябва рециклиръш точнуту куличеству / колкут пруизвеждъш .

Е : , то хубъу ама кой ши ги суртира утпадъците ,

М : , е това вече е другия въпрос , [ там ръзделну събиръни ( неясно ) ]

А : [ нъли минълуту ляту / по минълуту ли беше ] / си на каръха . . заръди пужарнатъ / да изфърльът там утпреде имаше складиръни разни / ( неясно ) / бе за изфърляни / ни ставът за рециклиръни ни за нищо . . защото това нещу пламни ли / нъли са сещъш . .


List of non-standard forms/pronunciation

Click to see the form in context in the column to the left- - - - - - брашноту връщът върнъх гладьът гладьът гладьът глаи графа гулемите гутов гутов е забраили задължителну заръди знаиш зъдължът зъщо зъщоту идиални изглаждът изкаръх изпращъш изфърльът изфърляни изхвърляни имахми казвът каръха колкут колкут куга куго куе куличеству къртон къту къту къшоните лъжиш ляту ляту мазатъ майнъта миналуту миним минълуту минълуту миру мъзата мъзата мъзата найлонуви найлонуви нанову натикъла неугладени нещу нещу нещу ни ни ни ни нъли нъли нъли нъпраи няква пламни пласмасови пласмасовите праел пращъм пращът предимну програмис пруизвежда пруизвеждъш пруизвеждъш пруизвудител пужарнатъ пуносиш раотата рециклиръни рециклиръни рециклиръни рециклиръш ръзбрах ръзделну ръкавити са са са са са са са са са са са са са са са са сещъш складиръни ставът сурвини суртира събиръни съко толкува точнуту тряалу тряълу тукъ турби турбите търговищи търговищи убади убади убаждам убличъш угладена угладена уе уе уе уе уе уе утпадъците утпреде утпреде хванът хубъу цялуту ши ши ще`й