Text 21

Индекс/Index

Click on any wordform after the colon to see it in its context


:
а: а а а а а а а а а а а а а
аз: те вие аз то аз аз аз той то те те аз то аз аз
ако: ако ако
ама: ама ама ама
английско-български: българско
април: април
без: без
бия: би би би би би
близо: близо
булдозер: булдозер булдозер
бъда: бъдат
бял: бяло
бял-червен: червени
в: в в
велур: велур
взимам: взимат
видя: видя видя видя видя
винаги: винаги
вир-вода: вода
влизам: влиза влиза влизат
вляза: влезе влезе вляза
вода: води
връзка: връзка връзки връзки
все: все
всеки: всеки
всякъде: навсякъде отвсякъде
във: във във във
върна: върнах
говорим: говорим говорим
говоря: говоря
година-две: две две две две две две две две година година година
големя: големи
голям: голяма голямо
горе-долу: долу
да: да да да да да да да да да да да да да да да да да да да да да да да да да да да да да да да да да да да да да да да да да да да да да да да да да да да да да да да
дам: дам дайте дайте дам дайте дайте дайте дадете дай дайте дайте дайте
двайсет: двайсет
девети: девети
десет: десет десет
десетина: десетина
диалог: диалог диалогът диалогът
до: до
добро: добро добро
дойда: дойда
доктор: доктори
донеса: донеса
друг: друг други другия другия друг другото другото
дъжд: дъжд
дълъг: дълги
държа: държи
дявол: дяволите
е: е е е е е е е е е е е е е е е е е е е е е е е е е е е е е е е е е е
еди-колко_си: колко колко колко колко колко
един: едно едно едно един един едно едно едно едно един един един една едно едно едно
ей: ей ей ей
естествен: естествен
ето: ето ето ето ето ето ето ето ето
желязо: железа
за: за за за за за за за за
завод: завода
заповядам: заповядайте
започвам: започвам
заради: заради
здрав: здравия
зима: зима
знам: знам знам знам знам знаете
знача: значи значи значи значи
и: и и и и и и и и и и и и и и и и и и и и и и и и и и и и и и и и и и и и и и и и и и и
извън: извън
измъча: измъча
израз: израз израз израз
изследвам: изследваме
изследване: изследване
или: или
имам: има имате имам имате има има има има
искам: искате искате искате искате искате искате
кажа: казахте
казвам: казвате казвате
как: как как как как
какъв: каква
камион: камион
като: като като
клиент: клиент клиента клиенти клиент
кой-годе: кой кой кой какво кои
който: който което дето дето
кока-кола: колата колата колата
крак: крака
купувам: купувал
къде: де къде
лев: лева лева лева лева лева
лек: леко
лекарство: лекарства
лекичко: лекичко
ли: ли ли ли ли ли ли ли ли ли ли ли ли ли ли ли ли
магазин: магазинът
май: май май май
малко: малко малко малко малко малко малко малко малко
мания: мания мания мания
марка: марки
март: март
между: между между
мек: меко
мене: ми ми ви го него ми го ви го го ги ги ми него ви ми ми ми ме го ви ви я ми ми ги ви ви ми ви ми ми ми ми го ми ме ме ми ми ги го ви ми ми ми мене
месец: месец месец месец
мина: миналата миналата
много: много много много много много много много много много много много много
мога: мога
може: може може може може може може
мокасин: мокасини
момент: момента момент момент
мушама: мушама мушамата
на: на на на на на на на на на на на
нагоре-надолу: надолу
назад: назад
най: най
нали: нали
нанижа: нанижа
направа: направо направо
направя: направя направили
напукам: напука
настоящ: настоящото
натисна: натисна
нацепя: нацепи
не: не не не не не не не не не не не не не
неодобрение: неодобрение
неразбираем: неразбираем
нещо: нещо нещо нещо
неясен: неясно неясно неясно неясно неясно неясно неясно неясно неясно неясно неясно неясно неясно неясно неясно неясно неясно неясно неясно неясно неясно неясно неясно
но: но но но но но но но но
номер: номер номер номер номер номер номер номера номер
нося: носи носите носиш нося нося носи носи
някак: някак
някъде: насам някъде
ням: няма няма няма няма няма няма няма няма
нямам: нямате
обувам: обуват обува
обувка: обувки обувката обувки
обуя: обух
онзи: онова
операция: операция
осем: осем осем осем осем
от: от от от от от от от от
отида: отидоха отидох
отлепвам: отлепват отлепва
пак: пак
пара: пари пари пари пари
парен: парно
патерик: патерици
пластмаса: пластмаса
по: по по по по по по по по по по по по
подметка: подметката
покажа: покажа показахте показахте
помъча: помъча
посем-сега: сега сега сега сега
почти: почти
преглътна: преглътнем
преда: преди
прекъсвам: прекъсва
призная: признае
примерен: примерно
пробвам: пробвате пробвам пробвам пробвам пробвам пробвала пробвате пробвам
продължа: продължи
прост: просто просто просто
прохождане: прохождане
пръв: първото първото
пряк: пряка
пък: пък пък пък
пълен: пълни
пъхна: пъхна
работя: работих
равен: равно равно
разбиране: разбиране
различа: различен
различен: различни
разтварям: разтваря разтварят
рехабилитатор: рехабилитаторите
с: с с с с
сам: само само само само само само
сгъна: сгъна сгъна
себе_си: се се се си си се се се си се си се се се се се се се се се се си си си се
сив: сиво
сиво-черен: черното
сигурен: сигурно
силиконов: силиконово
скъсам: скъсаха
слагане: слагането
след: след
сметка: сметка
смея: смях
среда: средата
став: става
ставам: стават
стан: стане стана стана
стана: станат
стегна: стегнато
страшен: страшно страшно
струва: струва
съм: са съм съм бяха са са са са са са са са са съм съм са бяха
със: със със със
същ: също също
така: така така иначе иначе иначе така иначе така така
такъв: такова такива такова такава такова
там: тука тук
тежък: тежки
този: тези това това това това това това този това тези тези този това това това това това това това това това това това това този този това тези тези това това това това това това тези този това това това това това
ток: ток
точен: точно
тридесет: тридесет тридесет тридесет тридесет тридесет тридесет
трийсет: трийсет
труден: трудно трудно трудно
трябвам: трябва трябва трябва трябва трябва трябваше трябваше
удобен: удобни удобно удобни удобни удобно удобни удобни
удобство: удобството
устройвам: устройва
фирма: фирми
хайде: хайде хайде хайде
харесвам: харесва
хвърля: хвърли
хиляда: хиляди
ходило: ходило
ходя: ходя
хубав: хубаво хубава хубави хубаво
хъ: хъ
цял: цялото
час-два: час
че: че че че че
четвърти: четвърти
четири: четири
четиридесет: четиридесет четиридесет четиридесет четиридесет четиридесет четиридесет четиридесет четиридесет
човек: човека
чорап: чорап
чувствам: чувства
чудесен: чудесно
шосе: шосето шосето
ща: ще ще ще ще ще ще ще ще ще ще ще ще ще ще ще ще ще
ярко: ярко

Редактиран/Edited

To return to the index click the word highlighted from the searchП: неясно така ли
К: нямате ярко червени те такова ми се носи
кретенско:
П: е няма такива
К: няма ли
П: а има ама не знам кой номер носите ето от тези страшно удобни са със силиконово ходило
К: ей такова нещо ми трябва кой номер носиш четиридесет и едно нося
П: е значи трябва да ви станат четирисет
К: може би
П: искате ли да го пробвате
К: а вие имате ли по голяма
П: имам четирисет от него да
К: колко пари е това
П: тридесет и осем лева
К: така
П: страшно удобно е
К: не аз съм с неясно чорап във момента и ми е много трудно слагането но ще дойда да го пробвам това и то ли е пластмаса неясно
П: ето само да ви покажа
К: това е равно на
П: четирисет е това
К: колко пари казвате това
П: тридесет и осем лева
К: това е четиридесет равно на четиридесет и едно
П: да
К: хайде ще се помъча
П: или ако искате
К: ще се измъча ще го пробвам просто само заради удобството
П: аз да го пробвам аз нося четиридесет за да ги пробвам но аз съм ги пробвала преди и бяха малко големи
К: неясно
П: да да но е само този номер четиридесет и четвърти влиза друг клиент но той няма пряка връзка с настоящото изследване не влиза в диалог с клиента който изследваме
К: а това първото което ми показахте първото пак на мания
П: да тези сиво бяло
К: да имате ли нещо четиридесет и едно от него
П: има има
К: може би и две ще трябва не знам то ще си признае
П: искате ли да ви донеса един а номер от тези
К: да ама сега само да видя по този за да си направя
П: да
К: това няма ли да се нацепи цялото да се напука това някаква мушама такава дето все ми се струва че за дъжд може би да но иначе
П: много са удобни
К: удобни сигурно сега ще видя това ще ми е май малко неясно удобно малко ми е стегнато навсякъде значи един номер може би по голямо неясно
П: няма
К: няма
П: има
К: сори
П: има ето от това
К: това ме устройва много е лекичко и е много хубаво да
П: да
К: това че мушамата хайде ще го преглътнем за сметка на това пък подметката е хубава
П: много
К: а това е казвате четиридесет кой номер
П: това е четирисет и едно ако ви е малко ще ви дам и две
К: и две
П: заповядайте много са удобни
К: колко пари е това
П: тридесет и четири лева
К: я ми дайте направо и две
П: и две
К: да и две ми дайте че това няма да мога си пъхна крака във това неясно
П: малко трудно се обуват да
К: неясно
П: четирисет много трудно ги обух но пък иначе
К: не надолу са дълги
П: иначе са си точно по номера
идват: други клиенти и диалогът за малко се прекъсва
П: а пък и примерно този здравия ще ви влезе но другия
К: да де този хайде ще влезе другия неясно
П: да значи трябва да е нещо със връзки
К: Ф израз на разбиране ъ ъ
П: а ето това тука долу
К: неясно
П: не ви ли харесва
К: не
намесва: се друг клиент
К: булдозер къде е завода
П: неясно
К: ама е в българия
П: да
К: българско е да
К: мания също
П: да
К: но са различни фирми
П: да и мания са по хубави
К: булдозер са тежки малко по по обувки са по
П: а искате ли от тези
К: неясно
П: а те те са без връзки също
К: Ф израз на неодобрение а а
П: а ето тези тук така се отлепват отлепва обувката
К: много ми трябва да се разтваря
П: разтварят се много искате ли да ви дам да пробвате
К: колко пари е това дайте да пробвам
П: тридесет и осем лева
К: дайте да видя едно такова дайте ми колко да ми дадете четиридесет и дай и две направо
К: това носи ли вода
П: ми естествен велур е може и да носи
П: няма четирисет и две
К: ми дайте и едно просто
П: и едно искате ли
К: да дайте просто само за аз да го видя как как се чувства нали как се обува и как това иначе ще неясно то между другото всеки номер е различен
П: да
К: аз съм купувал обувки тридесет и девети неясно мокасини и ми стават
П: а момент момент ето неясно
К: чудесно скъсаха се и неясно миналата зима трябваше март месец не май месец трябваше да съм на карибите април миналата година говоря като ме натисна един на шосето на перник със един камион хвърли ме извън шосето и продължи сгъна сгъна се колата във средата неясно до сега значи от един месец насам започвам да ходя с патерици това е близо година върнах се трийсет хиляди марки назад най малко колата десет Ф израз на самоироничен смях хъ ъ десет ми отидоха по по доктори
П: да
К: неясно железа не знам си какво не знам си каква операция по двайсет лева на час само за прохождане взимат рехабилитаторите да не говорим за лекарства да не говорим че една година не работих и това са ток парно води и колата ми неясно отидох по дяволите отвсякъде между другото това е хубаво
П: да
К: май ще държи така неясно
П: знаете ли кои ще бъдат много удобни ето
К: неясно да ги бяха направили
П: ето тези
К: може би ей така ще стане ей сега този ще го нанижа някак си това и едно ли е казахте
П: това е и едно да да
К: това е добро неясно
П: стана ли ви тридесет и осем
К: това е много добро и е леко
П: да
К: и е много меко
П: да
К: стана ми да и от онова дето ми показахте черното ми дайте едно и
П: да
К: аз като вляза някъде след мене влизат винаги десетина човека неясно
след: това магазинът се пълни и диалогът става почти неразбираем

Оригинал/Original

Words that are normalised in the column to the left are marked in redП [ ( неясно ) така ли ,


К . нямате . ярко червени / те такова ми се носи /

крете( ( ( нско .

П . е няма такива .

К . няма ли .

П . а : има : ама не знам кой номер носите . ето от тези / страшно удобни са със силиконово ходило .

К . ей такова нещо ми тревва / кой номер носиш / четиридесет и едно нося .

П . е значи трябва да ви станат четирси .

К . може би .

П . искате ли да го пробвате .

К . а вие имате ли по-голяма .

П . имам четирси от него / да .

К . колко пари е това .

П . тридесет и осем лева .

К . така .

П . страшно удобно е .

К . не аз съм с ( неясно ) чорап във момента и ми е много трудно слагането но ще дойда да го пробвам / това и то ли е пласмаса ( неясно ) .

П . ето / само да ви покажа .

К , това е равно на …

П . читирсе е това .

К . колко пари казвате това .

П . тридесет и осем лева .

К . това е четиридесет / равно на четиридесет и едно .

П . да .

К . хайде ссе помъча .

П , или ако искате …

К . ще се измъча / ще го пробвам просто само заради удобството .

П . аз да го пробвам / аз нося четиридесет . за да ги пробвам - но аз съм ги пробвала преди и бяха : малко големи …

К . ( неясно ) .

П . да / да / но е само този номер . четиридесет и четвърти … ( влиза друг клиент , но той няма пряка връзка с настоящото изследване – не влиза в диалог с клиента , който изследваме )

К , а това първото което ми показахте / първото пак на мания /

П . да . тези сиво бяло .

К . да : имате ли нещо четиридесет и едно от него .

П . има / има .

К . може би и две ще трябва не знам . то ще си признае .

П , искате ли да ви донеса / един а : номер / от тези ,

К , да : ама сега само да вида по този за да си направа

П . да .

К , това няма ли да се нацепи цялото да се напука / това някаква мушама такава дето / се ми се струва че / за дъш може би да но иначе /

П . ммного са удобни .

К . удобни сигурно / са ши вида / това ши мии май малко ( неясно ) удобно / малко ми е стегнато насекаде / значи еди ( н номер може би по-голямо ( неясно ) .

П . няма .

К . няма .

П , има :

К . сори .

П , има ето от това …

К . това ме устройва много е лекичко / и е много хубаво да .

П . да .

К . това че мушамата хайде ще го преглътнеме за сметка на това пък подметката е хубава .

П . много .

К , а това е казвате четиридесет кой номер /

П . това е четирси и едно / ако ви е малко ще ви дам и две .

К . и две .

П . заповядайте . много са удобни .

К , колко пари е това ,

П , тридесет и четири лева

К . я ми дайте направо и две .

П . и две .

К . да … . и две ми дайте че това нямаамога си пъхна крака във това ( неясно ) .

П . малко трудно се убуват да .

К . ( неясно ) .

П , четирси много трудно ги обух но пък иначе /

К . не надолу са дълги .

П . иначе са си точно по номера .

( идват други клиенти и диалогът за малко се прекъсва )

П , апък и примерно този здравия : ще ви влезе но другия ,

К . да де този хайде ще влезе другия ( неясно ) .

П . да / значи трябва да е нещо със връски .

К . … Ф … ( фонетично паралингвистично средство за израз на разбиране –ъ-ъ ) .

П , а ето това тука долу …

К . ( неясно ) .

П , не ви ли харесва ,

К . не .

( намесва се друг клиент )

К ( . булдозер къде е завода .

П . ( неясно ) .

К ( . ма е в българия .

П . да .

К . българско е да .

К ( . мания също .

П . да .

К ( . но са различни фирми .

П , да и мания са по-хубави

К , булдозер са тешки малко по-по убувки са по

П , а : искате ли / от тези ,

К . ( неясно ) .

П , а : те те са бес връски също

К . … Ф … ( фонетично паралингвистично средство за израз на неодобрение – а-а ) .

П . а : ету тези тук така се отлепват ( ) ( отлепва обувката ) .

К . много ми трябва да се разтваря .

П . разтварят се много / искате ли да ви дам да пробвате .

К . колко пари е това / дайте да пробвам .

П . тридесет и осем лева .

К . дайте да вида едно такова / даите ми / колко да ми дадете четиридесет и дай и две направо .

К ( , това носи ли вода ,

П , ми естествен велур е / може и да носи …

П . няма четирси и две .

К , ми дайте и едно просто /

П , и едно искате ли ,

К . да дайте просто само за - аз да го вида как как се чувства нали как се обува и как това иначе ще ( неясно ) / то между другото всеки номер е различен .

П . да .

К . аз съм копувал обувки тридесет и девети ( неясно ) мокасини и ми стават .

П . а : момент момент / ето ( неясно ) .

К . чудесно … скъсъха се и ( неясно ) . миналата зима трябваше март месец / не май месец трябваше да съм на карибите / април миналата година говоря / като ме натисна един на шосето на перник със един камьон / хвърли ме извън шосето и продължи / сгъна сгъна се колата във средата ( неясно ) / до сега / значи от един месец насам започвам да хода с патерици / това е близо година / върнах се трийс хиляди марки назад / най-малко / колата десет … Ф … ( фонетично паралингвистично средство за израз на самоироничен смях – хъ-ъ ) / десет ми отидоха по по доктори /

П . да .

К . ( неясно ) железа не знам си какво не знам си каква операция / по двайсет лева на час само за прохождане взимат рехабилитаторите / да не говорим за лекарства / да не говорим че една година не работих / и това са ток парно води и колата ми ( неясно ) / отидох по дяволите отсекъде . между другото това е хубау .

П . да .

К , май ще държи така ( неясно )

П . знаете ли кои ще бъдат много удобни / ето /

К . ( неясно ) да ги бяха направили .

П . ето тези .

К . може би ей така ще стане / еся този ще го нанижа някак си . това и едно ли е казахте .

П . това е и едно да . да .

К . това е добро ( неясно ) .

П . стана ли ви / тридесет и осем .

К . това е много добро / и е леко .

П . да .

К . и е много меко .

П . да .

К . стана ми да . и от онва дето ми показахте / черното / ми дайте едно и /

П . да .

К . аз като флеза някъде слет мене влизат винаги десетина човека ( неясно ) . ]

( след това магазинът се пълни и диалогът става почти неразбираем ) .