Text 14

Индекс/Index

Click on any wordform after the colon to see it in its context


:
а: а а а а а а а а а а а а
абе: абе
австро-унгарски: унгарско
аз: аз ти ние аз ти те те ти аз аз аз аз те аз то ние аз аз ти ние аз аз аз той аз те аз ние те те те те те аз тя аз аз ти аз аз аз
ако: ако
албум: албума
ами: ами ами
английски: английска
английско-български: българската българска български българско българска
априори: априори
артист: артисти
без: без
било: било била
бия: бих бих бих би би би били бих
боравя: боравехме
бръз: бързо бързо
бъда: бъда бъде бъде
българо-руски: руска
българо-съветски: съветска съветско
в: в в в в в в в в в в в в в в в в
вадя: вадят
веднага: веднага
вече: вече
виждам: виждаш
висш: висше
влюбвам: влюбва
вляза: вляза
водя: водиш
връстник: връстници
връщам: връщам
всеки: всичко всеки всичко всичко всички всички всичко всичко всичко всичко всички
всичкия: всичкото
във: във във във във във във във във
възможност: възможност
възпитам: възпитан
възход: възходите
въпреки: въпреки
въпрос: въпросите въпроса
вътре: вътре
германско-италиански: италианска
гимназия: гимназия
главоболие: главоболия
гледам: гледат гледаш
година-две: две две две две
голям: голяма
група: групи групи
да: да да да да да да да да да да да да да да да да да да да да да да да да да да да да да да да да да да да да да да да да да да да да да
даже: даже даже
дали: дали дали дали дали
дам: дадоха дадоха
дано: дано дано
два-три: три
дванайсет: дванайсет
ден: дни
до: до
добре: добре добре добре
доволен: доволна
дост: доста доста
достатъчен: достатъчно
друг: други
дума: дума
дълг: дълго
дългосвирещ: дългосвиреща
е: е е е е е е е е е е е е е е е е е
еди-колко_си: колко колко колко
един: едно едни един един една една единия един една един една
жанр: жанра жанр
живея: живеят
журналистически: журналистически
за: за за за за за за за за за за за
забавен: забавната забавна
завърша: завършила
задължителен: задължително задължително задължително
заедно: заедно заедно заедно
занимавам: занимаваше занимават
занимание: заниманието
западен: западна западна
запълвам: запълваш запълваш
заставам: заставам заставайки
знам: знаех знаеш знам знаеш знам знаем знаех знаеш знаеш знаем знаем знам знаеха знам
знача: значи значи значи значи значи
и: и и и и и и и и и и и и и и и и и и и и и и и и и и и и и и и и и и и и и и и и и и
ида: идваха идваха
идейно-теоретичен: теоретични
извадя: извадят
известен: известни
изгрявам: изгряват
изисквам: изискваха
изпит: изпита изпит
изпълнител: изпълнители
изслушам: изслушам изслушаме изслушам
или: или или или или или
имам: имахме имах има имам има имаше има имаше има имахме има имаше има имаше има има има има
интересувам: интересуваше
информация: информация
искам: искаше искаше искаха искаха искаше искаше искам искаш
кажа: казала кажи
казвам: казват казваха
как: как
както: както
какъв: какви
какъвто: каквото
камера: камери камери
кандидатствам: кандидатстваше кандидатствах
карам: карат
като: като
качество: качеството
класик: класика
класически: класическа класическо
когато: когато когато когато
кой-годе: какво какво какво какво какво какво какво какво
който: което щото които които която което което което които което което
композитор: композитори
конкуренция: конкуренция
конкурс: конкурс
консерватория: консерватория консерваторията консерваторията
концерт: концерт
коствам: костваха
крачка: крачка
критически: критически
курс: курс
където: където
лек: лека
лесен: лесно лесно
ли: ли ли ли ли ли ли ли ли ли ли
липса: липсата
липсвам: липсва
литературно-музикален: музикалната музикално музикален музикален музикално музикална музикален музикално
мене: ми мен ми ми ги мене ги мене ми ми мене ми ми ни го нас нас им тях ме ме мене ми ми я я го
месец: месец месец месец
микрофон: микрофона
мина: миналия
минута: минути минути минути минути
мисля: мислех мисля мисля мислиш
млад: млади
мнение: мнението
много: много много много много много много много много много много
мога: мога могла могла могла мога
може: може може може
мой: моята
музика: музиката музиката музиката музика музиката музика музика музика
музикант: музикант музикантите
на: на на на на на на на на на на на
налагам: налагало
нали: нали нали нали
наложа: наложи
намирам: намираха
наричам: наричам наричам
насила: насила насила
науча: научихме
национал: национала
национален: националното националното националното
начало: началото началото началото
начин: начин
наясно: наясно
не: не не не не не не не не не не не не не не не не не не не не не не не не не не не не не не не не
нека: нека нека
нерв: нерви
неудача: неудачите
нещо: неща неща нещо
никога: никога
нито: нито нито
но: но но но но но но но
нов: нови нови
нужда: нужда нужда
някой: някои някои
ням: няма няма няма няма няма
нямам: нямам
образовам: образован
образование: образование
оплета: оплетох оплетох
оригинал: оригиналите
оркестър: оркестри
освен: освен освен
осем: осем
осемдесет: осемдесет
от: от от от от от от от от от от от
отначало: отначало
още: още още още още още
пак: пак
певец: певци
песен: песен
пет: пет
пиано: пиано пиана
пила: пила
плоча: плоча
по: по по по по по по по по
подготвя: подготвена подготви подготвих
познавам: познавам
полски: полско
поп: поп поп
попадам: попадаш
попадна: попаднах
посем-сега: сега сега сега сега сега сега
после: после
появявам: появяват
правя: правеше правиш
пред: пред
преда: преди преди
предаване: предаване
предпочитам: предпочитах
представя: представя
прекален: прекалено прекалено
пренасям: пренасяш
преподавател: преподавател
пресита: пресити
при: при при
примерен: примерно
приспивателен: приспивателни
притесня: притесних
притеснявам: притеснявала
продължение: продължение
променя: променя
прословут: прословута
прост: просто
професионален: професионално професионално
професия: професията професия
процент: проценти процента процентите проценти
пръв: първи първо първото
пък: пък пък пък
пълня: пълнеха
работа: работа
работя: работя
радвам: радваш
радио: радиото радио радио радио радио радио
разбера: разбрах
разбирам: разбира разбира разбира
разделение: разделение
разнообразие: разнообразие
расна: раснахме
реален: реално
реализирам: реализираш
редактор: редактор редактор редактор
редакция: редакцията редакция
репродукция: репродукциите
реша: реших
розов: розово
рок: рок
с: с с с с с с с с с с
сам: сам само само само
самочувствие: самочувствие
свидетел: свидетели
свикна: свикнах
свиря: свиря
себе_си: си се се си си се си се се си се се се се се се си се се се се се се се си се се се се си се се се се се се се
седем: седем
седмица: седмици седмици
след: след
следвам: следващия следващия следваха
сложа: сложим сложиш
сложен: сложно сложно
случа: случи
случвам: случвало
слушам: слушат слушали
слушане: слушане
сменя: сменя
сметен: сметна
смятам: смяташ
спазма: спазми
спомням: спомням
став: става
ставам: ставахме
стан: стана
стомах: стомаха
страшен: страшно
сфера: сфери
сцена: сцена
съвсем: съвсем
съжалявам: съжалявам
съкровищница: съкровищница
съм: съм съм бях съм съм беше беше беше бяха беше беше сме сме сме бяха съм беше беше беше сме са са са беше беше
със: със със със със
същ: същото
така: така така така така така така така така така така така така така така така така така
такъв: такива такова
там: там тука там нататък
твърдост: твърдост
теория: теория
терапия: терапия
тогава: тогава тогава оттогава тогава тогава
тоест: тоест тоест
този: това тези тези това това тоя тази това тези тази това това това тези този тези тези това това тези това това това това това тази това
толкова: толкова толкова
тотален: тотално
точен: точно
треска: треска
три: трите
трябвам: трябваше трябваше трябваше трябва трябваше трябва
успокоителен: успокоителни успокоителни
уча: учиш
училище: училище
фолклор: фолклор
френски: френска
хапче: хапчета
ходя: ходех
хор: хора хора
хора: хората
хубав: хубави хубаво хубаво хубаво
чалга: чалга
час-два: час час час
че: че че че че че че че че че че
четири: четири
чешки: чешко
човек: човек човек
чрез: чрез
чувал: чували
чувствам: чувстваш
шейсет: шейсет шейсет шейсет шейсет
шести: шеста
ща: ще ще ще

Редактиран/Edited

To return to the index click the word highlighted from the searchБ: не мислех доволна ли съм или не сега просто не мога да си представя без това значи Ф ъ налагало ми се е да мисля дали бих могла да сменя не е било всичко розово при мен дали бих могла да променя професията тотално или заниманието с което така се реализираш професионално щото моята професия е музикант аз съм с класическа консерватория и бих могла от преподавател да бъда
А: защото разбрах че във началото не си била съвсем наясно с какво точно
Б: да не знаех
А: да ти си завършила пиано и теория на музиката
Б: да да от музикалната гимназия още не бях подготвена в други така сфери на музиката може би и във едно тези много от тези журналистически критически теоретични Н или пък заставам на сцена и да свиря това веднага още може би в първи курс в консерваторията реших че с това няма да бъде защото главоболия спазми във стомаха преди всеки концерт ние имахме задължително в музикално училище и консерваторията такива нерви много ми костваха
А: добре същото не е ли и сега сега в радиото заставайки пред микрофона за да водиш предаване не се ли чувстваш по тоя начин
Б: еми в началото имах тази треска във началото и си а подготви подготвих се с терапия така с успокоителни хапчета аз никога не съм пила нито приспивателни нито успокоителни нямам нужда но тогава четири пет дни
А: се наложи
Б: да в продължение на месец и свикнах освен това ти си сам там тоест не виждаш Ф реално хората които те слушат няма а тука има едни камери които знаеш че чрез тези камери се пренасяш в национала и може би те гледат много хора не знам разбира се че съм се притеснявала пък във Ф ъ радио е по сложно че всичко е само слушане
А: ти попадаш първо в националното радио нали така
Б: а да
А: музикален редактор
Б: да
А: тогава какво се искаше от един музикален редактор какво правеше
Б: ми искаше се априори да знаеш за музиката всичко а не да учиш в крачка
А: така
Б: значи освен че искаха аз попаднах в а редакцията която се занимаваше със забавната музика всички поп певци и рокмузиканти ъ оттогава ги познавам
А: Ф
Б: изискваха от мене да имам класическо висше музикално образование
А: така
Б: но искаха аз да знам за попмузиката достатъчно не ги интересуваше дали има информация или няма и мене аз си спомням че изпита ми беше Ф един от въпросите за да вляза в тази редакция беше какво
А: тоест имаше изпит кандидатстваше за работа
Б: да да конкурс да и въпроса беше с какво се занимават бийтълс защото аз кандидатствах осемдесет и шеста а те вече не бяха заедно
А: така
Б: както всички знаем и аз доста се оплетох въпреки че знаех доста се оплетох и то беше пак така Ф от липсата на твърдост и самочувствие но това се искаше да знаеш всичко за музиката и ми дадоха две седмици да изслушам всичко а
А: а не се ли искаше за българската музика да знаеш всичко
Б: не не ние боравехме с трите жанра фолклор класика забавна и лека или поп и рок и всичко трябваше да знаем и да изслушаме Ф значи значи националното радио има за мене една голяма музикална съкровищница аз трябваше да изслушам оркестри пиана композитори групи и не искам да се връщам много сложно беше много дълго но две седмици ми дадоха само и аз трябваше да стана редактор което е
А: ми добре това което всички сме слушали и сме чували и сме били свидетели и някои и имаше ли такова разделение на проценти колко процента българска музика да има колко руска колко западна
Б: да разбира се това е първото което ти казват ни казваха тогава и ние си
А: какви бяха процентите Н
Б: ами аз не съм не мога да сметна в проценти но шейсет минути музикален час запълваш
А: така
Б: в тези шейсет минути имахме възможност да сложим само една западна песен ако в единия час примерно от дванайсет до един правиш този час е френска следващия е италианска по следващия английска и значи вътре във тези шейсет минути се пълнеха със две български една съветска от соцобкръжението полско чешко унгарско каквото искаш и запълваш и смяташ шейсет минути със тези три неща които задължително трябва да сложиш нали съветско две българско
А: така да
Б: какво беше там още и соцобкръжението но научихме се това Ф аз не съжалявам защото има във всичкото това което трябваше задължително да знаем имаше много хубави неща
А: е не се ли пресити на българска музика
Б: ами не аз тогава беше по беше насила и отначало когато човек го карат насила той не се влюбва така лесно и бързо но пък аз предпочитах да работя с оригиналите а не със репродукциите тези хора си живеят във нас те идваха при нас аз им знам а възходите неудачите за професионално става дума ние с някои от тях сме връстници заедно раснахме заедно ставахме известни те по бързо разбира се не се притесних и където и да ходех после след националното радио те идваха и ме следваха знаеха и намираха ме
А: а сега радваш ли се че изгряват много нови групи млади нови изпълнители как гледаш на това те те те са бих казала даже прекалено много това хубаво ли е
Б: не не не са не са прекалено много трябва още да има това е толкова абе толкова хубаво това за един месец сега се вадят седем осем албума се случи миналия месец което аз не знам дали и преди се е случвало когато имаше така много по лесно беше на музикантите да извадят дългосвиреща плоча защото тя беше поръчкова нали балкантон Н ще продуцира и така нататък няма по хубаво от това даже на мене сега в БГ радио ми липсва разнообразие на артисти още има една така нека нека да се появяват няма страшно аз когато има конкуренция аз мисля че и качеството ще бъде по
А: дано дано да е така кажи ми какво мислиш за тази прословута чалга а какво е мнението ти ще има ли Н нужда добре ли е да я има
Б: еми аз аз така като човек възпитан и образован музикално аз я наричам го наричам това нещо жанр
А: така

Оригинал/Original

Words that are normalised in the column to the left are marked in redБ [ . не мислех доволна ли съм или не сега просто не мога да си представа бес това значи . … Ф … ( фонетично паралингвистично средство за израз на замисляне – ъ ) . налагалу ми се е да мисл’а дали бих могла да смена - . не е било всичко розово при мен … дали бих могла да промена професиъта тотално / или заниманието с което / така / се - реализираш професонално . щоту моята професия е музикант . аз съм с класическа консерватория . и бих могла / от преподавател да бъда .


А : , защото разбрах / че във началото не си била съвсем наясно с какво точно …

Б : , да / не знаех …

А : . да / ти си завършила пяно / и теория на музиката .

Б : . да / да / от музикалната гимназия / още не бях подготвена в други / така : / сфери на музиката може би и във едно тези много от тези / журналистически / критически / теоретични или пък заставам на сцена и да свира - това веднага - още / може би / в първи курс в консерваторията реших / че с това няма - да бъде / защоту главоболиа / спазми във стомаха преди всеки концерт / ние имахме задължително в музикално училище и консерваторията . такива нерви / много ми коствъха .

А : . добре същоту не е ли и сега сега в радиоту / заставайки пред микрофона / за да водиш предаване . не се ли чустваш по тоя начин .

Б : . еми фначалоту имах тази треска - във началоту и си а подготви - подготвих се с терапия / така / с успокоителни хапчета - аз никога не съм пила / нито приспивателни / нито успокоителни . нямам нужда / [ но тогава четири пет дни

А : . се наложи ] .

Б : . да / впродължение на месец / и сфикнах / освен това ти си сам там . тоест не виждаш … Ф … реално хората които те слушат . няма - а тука има едни камери които знаеш / че чрез тези камери се пренасяш в национала / и може би те гледат ногу хора . не знам / разбира се че съм се притиснявала пък във … Ф … ( ъ ) радио е по-сложно / че всичко е само слушане .

А : . ти попадъш първо фнационалното радио / нали така .

Б : … Ф … да .

А : . музикален редактор .

Б : . да .

А : , тогава / какво се искаше от един музикален редактор , какво правеше ,

Б : . ми искаше се априори да знаеш за музиката всичко / а не да учиш в крачка .

А : , така :

Б : . значи / освен че искаха - аз попаднах в а редакцията / която се зънимаваше със / забавната музика - / всички попевци и рокмузиканти … Ф … ( ъ ) отогава ги познавам .

А : … Ф …

Б : . изискваха от мене дъимам класическо више / музикално образование .

А : . така .

Б : , но искаха аз да знам за попмузиката достатъчно / не ги интересуваше дали има информация или няма / и мене - аси спомняма / че испитъми беше … Ф … - един от въпросите / за да фляза втази редакция / беше какво /

А : . тоест имаше испит / кандидастваше за работа .

Б : . да / да конкурс да - . и въпрос беше / с какво се занимавът битълс . щото аз кандидаствах осемдесеишеста / а те вече не бяха заедно …

А : , така : ,

Б : както всички знаем . и аз доста се уплетух / въпреки че знаех доста - се уплетух и то беше пак така … Ф … от липсата на твърдос исамочуствие . но това се искаше . да знаеш всичко за музиката . и ми дадоха две седмици / да ислушам всичко а :

А : . а не се ли искаше за българската музика … да знаеш всичко .

Б : . не не . ние боравехме с трите жанра . фолклор / класика / забавна и лека / или поп и рок и всичко трявъше да знаем / и да ислушаме . Ф … значи значи / националното радио има за мене една голяма музикална съкровишница . аз трявъше да ислушам оркестри / пиана / композитури / групи иии не искам да се връщам ногу сложно беше . ногу дълго . но две седмици ми дадоха само / и аз трявъше да стана редактор / което е . .

А : . ми добре / това / което всички сме слушали и сме чували и сме били сфидетели и някои и . . . имаше ли такова разделение на проценти . [ колко процента българска музика да има / колко руска / колко западна …

Б : . да / разбира се / това е ] първото / което ти казват - ни казваха тогава / и ние си . .

А : . какви бяха процентите . . Н . . .

Б : . ами / аз не съм - / не мога да сметна впроценти . но шейсет минути музикален час запълваш .

А : , така : ,

Б : . в тези шейсет минути имахме възможност да сложим само една западна песен . ако в единия час - примерно / от дванайсет до един правиш този час - е френска / следваштия е италянска / по следваштия английска . и значи вътре във тези шейсет минути - се пълнеха съз две български / една съвецка / от соц / опкръжението полско чешко унгарско / каквото искаш и запълваш / и смятъш шейсет минути със тези три неща / които задължително трява да сложиш нали / съвецко / две българско

А : , така : да

Б : . какво беше там още / и соцопкръжението . но научихме се това - аз не съжалявам / щото има - във всичкото това коету . . трявъше задължително да знаем / имаше много хубави неща .

А : , е не се ли пресити на българска музика ,

Б : . ами не аз тогава беше по - беше насила . и отначалу когато човек го карат насила / той не се влюбва така лесно и бързо . но пък аз претпочитъх да работя с оригиналите / а не със репродукциите . тези хора си живеят във нас / те идваха при нас / аз им знам а въсходите / неудачите / за професионално става дума . ние с някои от тях сме връсници / заедно раснахме / заедно ставахме извесни / те по-бързо разбира се . не се притесних и където и да ходех после слет националното радио / те идваха и ме следваха / знаеха и намираха ме .

А : . а сега радваш ли се / че изгрявът много нови групи млади / нови испълнители . как гледаш на това / те те - те са бих казала даже прекалено много [ това хубаво ли е .

Б : . не не не са ] / не са прекалено много / трява още да има . това е толкова - . абе толкова хубаво / това за един месец са се вад’ът седем осем албума / се случи миналия месец / което аз не знам дали и преди се е случвалу / когату / имаше така - много полесну беше на музикантите да извад’ът дългосфиреща плоча . щото тя беше поръчкова нали балкантон . . Н . . ще продуцира и така нататък . - няма по-хубаво от това даже на мене / сега в беге радио ми липсва разнообразие на артисти още / има една така / - нека нека да се появявът няма страшно аз / когато има конкуренция аз мисл’а / че и качеството ще бъде по . .

А : . дано / дано да е така : . кажи ми какво мислиш за : тази прословута чалга . а какво е мнението ти [ ще има ли . . Н . . нужда : / добре ли е да я има .

Б : . еми аз / аз така като човек въспита : н ] и образован музикално / аз я наричам / - го наричам това нещо жанр .

А : . така .


List of non-standard forms/pronunciation

Click to see the form in context in the column to the left… Ф … … Ф … … Ф … … Ф … … Ф … … Ф … - - - - - аси беге бес битълс вад’ът више впродължение впроценти връсници втази въспита : н въсходите главоболиа дъимам дългосфиреща замисляне занимавът защоту зънимаваше извад’ът извесни изгрявът израз иии исамочуствие ислушам ислушам ислушаме испит испитъми испълнители италянска кандидаствах кандидастваше когату коету композитури коствъха мисл’а мисл’а налагалу началоту ногу ногу ногу опкръжението осемдесеишеста отначалу отогава паралингвистично полесну попадъш попевци появявът представа претпочитъх притиснявала промена професиъта професонално пяно радиоту свира следваштия следваштия слет случвалу смена смятъш соцопкръжението спомняма средство сфидетели сфикнах съвецка съвецко съз съкровишница същоту твърдос трява трява трявъше трявъше трявъше трявъше уплетух уплетух Ф … фляза фнационалното фначалоту фонетично чустваш щоту