Text 11

Индекс/Index

Click on any wordform after the colon to see it in its context


:
а: а а а
абсолютен: абсолютно
аз: ти ние вие ние ние ние аз ние то те аз те те те ти
баща: баща
беднотия: беднотия
било: било
бия: би би били би
благодаря: благодаря
бомба: бомби
бягам: бягахме бягахме бягахме
в: в в в в в в
важен: важно важно важно
век: век
вече: вече вече вече вече вече вече
вечер: вечер
вечерен: вечерно
взема: вземаха
виждам: вижда
викам: викаха
вир-вода: вода
военен: военните
войн: война
време: време време време време време
все: все все все все
всеки: всичко всичко всичко всичко
във: във
възможност: възможност възможност
възраст: възраст
въобще: въобще
въпреки: въпреки
върна: върне
гама-поле: полето полето
година: години години години години години
големя: големи
голям: голям
гоня: гонехме
горе: горе
горе-долу: долу долу
гушна: гушне
да: да да да да да да да да да да да да да да да да да да да да да
двайсет: двайсет
двойка: двойка
ден: дните дена
дете: децата децата децата
детство: детство
днес: днес
днешен: днешното
до: до
друг: друго другото друго друго
дума: дума
държа: държеше държаха държаха
дъх: дъх
е: е е е е е е е е е е е е е
едвам: едвам
един: един едно едни една един едно едно едно една едно
жена: жени
живот: живота живот
за: за за за за за за
задоволя: задоволени
занимавам: занимавахме
затъмнявам: затъмнявахме
земя: земята земя земята земя земята земя
знам: знам
знание: знание знания знанието
знача: значи
и: и и и и и и и и и и и и и и и и и и
извинение: извинение
изпит: изпити
изпратя: изпрати
или: или или
имам: имаше имате имаше имате имаше имаше имахме имаше имате има има имаш има имаше имаш
имот: имота
интерес: интерес
кажа: каже казано кажа
казвам: казват
как: как
какъвто: каквото каквото каквото
карам: караш
каруца: каруци
като: като като като
кимване: кимване
когато: когато когато
кой-годе: какво какво какво какво кой какво какво какво какво какво какво кой кой кой кой кого кой какво какво какво какво какво кой кой
който: която които което което които които
кока-кола: коли
колкото: доколкото
компютър: компютри компютъра
корен: корените
край: край
креват: креват
крия: криехме криехме
къде: къде къде
където: където
към: към
лек: леко
ли: ли ли ли
майка: майка майка
малко: малко
мама: мама мама мама
манерка: манерки
между: между
мене: мен теб него тях тях теб ме нея ни ни ни мен ми го ми ми ни ми тебе мене теб мене я
мина: мина минало мине
много: много много много много много много много
мога: мога
може: може може може
мой: моето моята
молив: молив
момиче: момиче
място: място
на: на на на на на на на на на на
намеря: намери намери намериш
нанадолу: нанадолу
напиша: написали
напоследък: напоследък
науча: научили
начало: началото
наш: нашата
не: не не не не не не не
небе: небето
нещо: неща
нива: нивите
никакъв: никакво
никой: нищо нищо нищо нищо никой нищо нищо
но: но но но но но но но но но но но
нося: носихме
някак: някак
някога: някога
няколко: няколко
ням: няма няма
нямам: нямахме нямаше нямаше
обаче: обаче
обличам: обличаше
обработвам: обработвахме обработва обработвахме обработва обработваше
образовам: образовани
образование: образование образование образованието образованието образование
оженя: ожените
око: очите
около: около
определено: определено
осветя: осветиха
от: от
отида: отидеш
па: па
падам: падаха
пак: пак пак пак пак
пет: пет
по: по по по по по по по по по по
подслон: подслони
поема: поема
показвам: показва
помиря: помири
помня: помня помня
попитам: попитам попитам
посем-сега: сега сега сега сега сега сега сега
последен: последно
правя: правете
пред: пред
преда: преди
предизвикам: предизвика
предпочета: предпочела
представител: представител
представлявам: представлява представлява
преживея: преживее преживяхме
преживявам: преживявахме
премигвам: премигва
при: при при
проваля: проваля
продължа: продължиш
прозорец: прозорците
прост: просто просто
пръв: първи
пускам: пускаха
работа: работата работа
работническо-селски: селския
работя: работехме работеха
радио: радио
разваля: развалени
ръка: ръцете
с: с с с с с с с с с с с с с с с с
свет: свети
светлина: светлина светлина
себе_си: се си си се си се се си се си се се се си се си си се се си се се се си си си си си си си си
седемдесет: седемдесет
септември: септември
сестра: сестра
сестричка: сестричката
силен: силна
ски-техника: техника
скривалище: скривалища
сметка: сметка
специален: специално
спокоен: спокоен
спомням: спомняш спомняш спомняш спомням спомняме
спя: спали спали
срещна: срещнах
стар: стари старите старите
стая: стаите
стопанство: стопанството стопанствата
стоя: стоите
страх: страх
строг: строго
съвсем: съвсем съвсем съвсем
съм: сте бях беше сме сме са са беше сме сме сме съм съм са
със: със със със
така: така така така така
там: там там там тука тука там там
тат: тата
татко: татко татко
тежко: тежко
типичен: типичен
тичам: тичахме
тогава: тогава тогава тогава тогава тогава тогава
тогавашен: тогавашното
този: това това това това това това тия това това
торбичка: торбичка
трактор: трактори
тройка: тройка
труд: труд труда
трябвам: трябва трябва
уча: учите учиш учат учете учил
учение: учението
ученически: ученическите
ученичка: ученичка
училище: училището училище училище училище училището училището
хвана: хване хване
хляб: хляб хляб
ходя: ходехме ходехме ходя ходили ходехме
хор: хора
храна: храна
ценя: цениш цениш
цървул: цървули
цял: цял
че: че че че
шарен: шарена
шейсет: шейсет шейсет
шопски: шопския
ща: ще ще щяла щете ще ще
ям: яли яли

Редактиран/Edited

To return to the index click the word highlighted from the searchП: А В дните около 15 септември голям интерес в мен предизвика това какво е било някога преди може би шейсет или седемдесет години и това какво представлява днешното образование Затова се срещнах с един може би а типичен представител на шопския край Какво представлява за теб и какво е тогавашното образование с какво си спомняш ти за него
К: Д м премигва с очите поема си дъх Едно време децата ние специално ходехме с цървули кой каквото имаше това обличаше беднотия нищо А сега вие сте задоволени с много неща имате вече компютри показва с кимване към компютъра а ние едно просто радио и друго нямахме нищо нищо но все пак ще се преживее някак си Тогава нямаше коли имаше едни стари каруци със тях ходехме на полето с тях обработвахме земята а сега всичко е техника всичко се обработва с трактори с какво ли не ние тогава обработвахме нашата земя сега вземаха земята вече всичко се помири
П: А А какво е за теб училището и какво си спомняш от ученическите години
К: Д Ученическите години не бях силна ученичка и мама ме изпрати на училище с една шарена торбичка която в нея нямаше нищо един молив това беше бягахме тичахме гонехме се никой не ни държеше сметка какво сме научили какво сме написали какво имате да учите но сега децата са със съвсем строго определено знание и тогава имаше изпити които въобще не ни държаха така ни пускаха кой с двойка кой с тройка но сега вече съвсем децата са образовани много по с големи знания ние така преживяхме едно време което мина във нищо абсолютно нищо
П: А А между другото спомняш ли си по време на военните години как беше
К: Д Ами имаше война и аз моето детство доколкото знам падаха тогава бомби и ние се криехме по стаите затъмнявахме прозорците за да не се вижда къде свети светлина но напоследък вече помня когато бягахме долу по нивите там имахме скривалища криехме се и по няколко дена там сме спали яли солчица и хляб и вечерно време едно до друго сме спали няма креват няма светлина Там вода носихме си в манерки храна кой каквото намери вечер солчица сме яли но помня когато осветиха небето по едно време то да те хване страх и кой кого хване татко мама гушне мен сестричката ми и бягахме нанадолу по полето кой къде намери място там да се подслони Сега вече живота е съвсем спокоен горе долу но тогава много тежко го преживявахме едвам си спомням аз съм вече на шейсет и пет години но си спомняме всичко което е минало но какво ще мине не може да се каже
П: А Добре все пак да те попитам това какво имаше ли възможност да продължиш да учиш
К: Д Имах възможност обаче старите майка ми баща ми много държаха на това да не ходя на училище в София че щяла съм да се проваля като момиче тия които са били развалени с извинение те ходили да учат тука при мама да си стоите при татко па като се ожените тогава учете правете каквото щете но сега тука никакво училище имате там малко земя викаха ни там със сестра ми ходехме работехме и с това се занимавахме
П: А И значи все пак работата селския труд пред училището
К: Д Да
П: А И друго последно да те попитам какво би предпочела днес да се върне леко труда или все пак образованието какво е по важно за тебе
К: Д За мене е по важно образованието
П: В Защото има много хора които казват че трябва трябва да си цениш корените да си цениш имота въпреки началото на двайсет и първи век За теб какво е това
К: Д За мене е учението Учението е майка на знанието Работа Работа ще има цял живот но като си учил си имаш така казано по просто хляб в ръцете където и да отидеш работа ще намериш но земята има кой да обработва тогава старите жени на моята възраст работеха в стопанството кой си имаше земя обработваше си я стопанствата ТКЗС тата и е така мога да кажа с една дума че за сега да си караш училището да си имаш едно образование е много важно
П: В Добре благодаря ти много

Оригинал/Original

Words that are normalised in the column to the left are marked in redП . А : В дните около 15 септември / голям интерес в мен предизвика това какво е било н'акога преди може би шейсет или седемдесет години и това какво представл'ава днешното убразувание . Затова се срешнах с един . може би . а / ипичен претставител на шопския край . Какво претставлява за теп / и какво е тогавашното образование / с какво си спомн'аш ти за него ?


К Д : / м / ( премигва с очите , поема си дъх ) . Едно време / децата / ние специ'ално ходехме с цървули / кой каквото имаше / т'ва убличаше / беднотия / нищо . А сега вия сте задоволени с многи неща / имате вече кумпиутри . / ( показва с кимване към компютъра ) . а / ния едно просто радийо / и друго н / >емахме / нищо / нищо / но се пак ще се преживее н / екакси . . Тогава н'амаше коли / имаше едни стари каруци / със тях ходехме на пулето / с тях обработва : ме зем'ата / а сега всичко е техника / всичко се обработва с трактори / с к'во ли не / ния тогва обработвахме нашата земя . сега зем / аха земята / вече всичко се поми / ри .

П . А : . А какво е за теп очилищвто / и какво си спомн'аш от ученическите гудини ?

К . Д : . Ученическите гудини не бях силна ученичка / и мама ме испра / ти на очилище с една шарена турбичкъ / ку'ато в нея н'амаше нищо / един молив / това беше / б'агахме / тичахме / гонехме се / никой не ни даржеше сметка какво сме нау / чили / какво сме напи / сали / какво имате да учите . но сега децата са със савсем строго определено знание . и тогава имаше испити които въопще не ни държаха / така ни пускаха / кой с двойка / кой с тройка / но сега вече савсем децата са убразовани . много по с големи знания / ния така прежи / вехме едно време / което мина вав нищо / апсолютно нищо .

П . А : . А между другото / спомняш ли си по време на воените години как беше ?

К . Д : . Ами имаше война / и яз моето децтво / доколкото знам падаха тогава бонби / и ния се криехме по стаите / затамнявахме прозорците за да не се вижда каде свети светлина / но напоследака вече помним когато бягахме долу по нивите / там имахме скривалища / криехме се / и по няколко дена там сме спали / яли сулчица и хлеб / и вечерно време едно до друго сме спали / няма креват / няма светлина . / Там вода носихмв си в манерки / храна кой каквото намери / вечер сулчица сме яли / но помним когато освет / иха небето по едно време / то да те фане страх . и кой кого фане / татко мама гушне / мен / сесричката ми / и бегахме нана / долу по полето / кой каде намери място там да се потслони . Сега вече живота е савсем спокоен . горе-доле . но тогава много тешко го прежив'авахме / едвам си спом'ами . яз сам вече на шейсет и пет гудини . но си спомн'ами / всичко което е минало но какво ще мине / не може да се каже .

П . А : . Добре / все пак да те попитам . това какво . имаше ли възможност да продължиш да учиш ?

К . Д : . Имах възможност / обаче старите / майка ми / баща ми / много даржаха на това да не ходим на училище в София / че щ'ала сам да се провал / им като момиче / тия които са били развалени / с извинение / те ходили да учат / тука при мама да си стоите / при татко / па като се ожените / тогава учете / правете каквото щете / но сега тука / никакво училище / имате там малко земя / в / икаха ни там със сестра ми / ходехме / работехме / и с това се занимавахме /

П . А : . И значи се пак работата , селския труд / пред училището ?

К . Д : . Да .

П . А : . И друго последно да те попитам / какво би предпочела днес / да се върне леко трудъ / или все пак образованието / какво е по-важно за тебе ?

К . Д : . За мене е по-важно образованието .

П . В : . Защото има много хора които казват че трябва / трябва / да / си цениш корените / да си цениш имота / въпреки началото на двайсет и първи век / За теб какво е това .

К . Д : . За мене е учението / Учението е майка на знанието / Работа / Работа ще има цял живот но като си учил си имаш така казано по просто хляб в ръцете / каде и да отидеш работа ще намериш / но зем'ата има кой да обработва / тогава старите жени на мойта възрас / работеха в стопанството кой си имаше земя обработваше си я / стопанствата ТКЗС-тата / и етака / мога да кажем с една дума / че за сега да си караж училището / да си имаш едно образование / е много / важно .

П . В : . Добре / благодар'а ти много .


List of non-standard forms/pronunciation

Click to see the form in context in the column to the leftа / ипичен апсолютно б'агахме бегахме благодар'а бонби в / икаха вав вия воените възрас въопще горе-доле гудини гудини гудини даржаха даржеше децтво етака затамнявахме зем / аха зем'ата зем'ата испити испра / ти к'во каде каде каде кажем караж ку'ато кумпиутри многи мойта н / >емахме н / екакси н'акога н'амаше н'амаше нана / долу напи / сали напоследака нау / чили ния ния ния ния носихмв обработва : ме освет / иха очилищвто очилище поми / ри помним помним потслони представл'ава прежи / вехме прежив'авахме претставител претставлява провал / им пулето радийо савсем савсем савсем сам сам се сесричката специ'ално спом'ами спомн'ами спомн'аш спомн'аш срешнах сулчица сулчица т'ва теп теп тешко тогва трудъ турбичкъ убличаше убразовани убразувание фане фане хлеб ходим щ'ала яз яз