Text 10

Индекс/Index

Click on any wordform after the colon to see it in its context


:
а: а а а а а
аз: ти тя то аз ти ти ти то то тя аз то ти аз ти аз ти аз ти ти то ти аз аз той те той той той той той
ако: ако
ама: ама
ангажирам: ангажира
бе: бе бе бе бе бе бе
брат: брат
бръз: бързо
бъда: бъде
бърз: бърз
бързина: бързината
в: в в в в в в в в в в в
верен: вярно
вече: вече
взема: взети вземи
взимам: взимаш
видя: видя видя
виждам: виждаш виждаш виждаш
все: все
всичкия: всичкото
всъщност: всъщност
вторник: вторник
въобще: въобще
гарантирам: гарантира
гаранция: гаранция
гледам: гледай
говоря: говорих
година: години години
година-две: две
горе: горе
горе-долу: долу
готин: готина готина
да: да да да да да да да да да да да да да да да да да да да да да да да да да
давам: дава даваш
дали: дали дали
дам: даде дадеш
дамски: дамски
два-три: три три три три три три три три три три
деветнайсет: деветнайсет
дезодорант: дезодорант
ден: дена
десантно-транспортен: транспортна транспортна
диктувам: диктувах
добре: добре добре добре добре добре добре
добър: добър
донеса: донесе
друг: другите другите
е: е е е е е е е е е е е е е е е е е е е е е е е е е е е е е е е е е е е е е е е е е е е е е
ега: ега
еди-колко_си: колко колко колко
един: един една един едно едно едно едно една
едновременен: едновременно
ер-малък: малък малък малък
ето: ето ето ето
жена: жени жени
за: за за за за за за за за за за за за за за за за за за
завися: зависи
зала: зала зала
запис: записа
знам: знам знам знам знам знам
знача: значи
и: и и и и и и и и и и и и и и и и и и и и и и и и
играя: играе
идеален: идеален
избера: избрала
изваждам: изважда
извинявам: извинявай
излъжа: излъже
или: или
имам: има има има има има има има има
информация: информация
искам: искам
кажа: каза кажи кажи каза кажи кажи кажи кажи казала казах
как: как
какъв: какъв какъв
кара: кара
карам: караш
като: като като като
кой-годе: какво какво какво какво какво що
който: които които щото щото които дето която
компания: компания
компонент: компонентите
компютър: компютър компютър компютър компютъра компютър компютър компютър компютър компютър компютъра компютър
компютърен: компютърната компютърна
къде: откъде де
кърпичка: кърпичка кърпичка
легло: леглото
ли: ли ли ли ли ли ли ли ли ли ли ли
ма: ма
май: май
малко: малко малко малко малко
малък: малка
мене: ми мене ми ми ме ми ги ми ми ми ми ни ни ми ми ми тебе мене ми ми ми ми ми ми ми мене мен го ме ми ми ми него мен мен мен мен ви ни ви им ми му мен ви
месец: месеца месеца
мисъл: мисълта
много: много много много много много
мога: мога мога
може: може може
мой: моя мои
момент: момента
музика: музика
мъж: мъже мъж
на: на на на на на на на на на на на на на на на на на
най: най най най
накича: накичи
нали: нали нали нали нали нали
не: не не не не не не не не не не не не не не не не не не не не не не не не не
неделя: неделя
нещо: неща неща нещо нещо неща нещо
неясен: неясно неясно неясно
никой: нищо нищо
но: но но
нов: ново ново нови нови нов нов нов нов нов нов нов
няколко: няколко няколко
ням: няма няма няма
о: о
обадя: обадя
обаче: обаче обаче
обясня: обясни
означавам: означава означава
от: от
отгоре: отгоре
отстъпка: отстъпка отстъпка
отърване: отърване
пара: пари пари пари
параметър: параметри
пликче: пликче
по: по по по по по
побирам: побира
погледна: погледни
подарък: подарък
подсмърчам: подсмърча
полиция: полиция полиция
понеделник: понеделник понеделник
посем-сега: сега сега сега сега сега
превъртя: превъртете
представя: представя
представям: представяш
примерен: примерно
принцип: принцип принцип
програмист: програмисти програмисти
продиктувам: продиктувам
прост: просто
процент: процента процента
процесор: процесора процесор процесор процесора процесора процесор
пръв: първо
работя: работят работят
разбирам: разбираш разбирам разбирам разбираш
разглеждам: разглежда
разкажа: разкажи
разработя: разработено
регулирам: регулира
с: с с
сам: само само само
сграда: сгради
себе_си: се се се се се се си си се се си се се се се се се се се се се си си се се
секна: секне
сервиз: сервиз
сестра: сестра
сетне: сетне
сив: сива
скор: скоро
следвам: следва
смея: смее смеят смее смее смее смее
смисъл: смисъл смисъл смисъл смисъл смисъл смисъл
списък: списък списък списъка
според: според според според според
сряда: сряда
став: става става
стар: стар стар
стая: стаята
сто: сто сто
струва: струва
супер: супер супер
съгласявам: съгласявай
съм: са сме сме съм съм съм са са са са са са са
съоръжа: съоръжения
със: със със със със
сядам: сяда
така: така така така
такъв: такава такова такъв такъв такъв
там: тука там
твой: твоя твоя
твърд: твърди
телефон: телефона
този: това това това това това тоя тоя тези тоя това това това
току: току
толкова: толкова
точка: точка
тревожа: тревожа тревожа тревожи тревожи
тридесет: тридесет тридесет тридесет
трийсет: трийсет трийсет
трябвам: трябва трябва трябва трябва трябва трябва трябва трябва трябва трябва
успокоявам: успокояваш
фъфля: фъфли
харддиск: харддиска
харесвам: харесва
хиля: хилиш
хиляда: хиляди
ходя: ходим
хора: хората хората хората хората
хремав: хремави
хубав: хубавите хубавите хубавото
чакам: чакай чакай
част: частите
че: че че че че че че че
чертаене: чертаене чертаене
четири: четири четири четири четири четири четири четири четири четири четири четири четири четири четири
четиристотин: четиристотин
чист: чисто
човек: човек човек човека
шумолене: шумолене
шшш: шшш
ща: ще ще щял ще ще ще ще ще ще ще ще ще ще ще

Редактиран/Edited

To return to the index click the word highlighted from the searchВ: Колко е готина ега ти супер е много ми харесва
С: Аха много е готина разглежда дамски дезодорант
Ц: А вярно
С: Чаках бе тя не е само за за то е и за мъже и за жени
Ц: А само за мене вуе
С: неясно
Ц: Добре аз ще се обадя
В: Как ще е за мъж и за жени бе сяда на леглото значи владо каза че по принцип нали владо ми даде един списък със неща които мога да продиктувам на хората хората са програмисти които работят в една компания за такава транспортна полиция в компютърната зала
С: подсмърча
Ц: смее се
С: Ще ми дадеш ли извинявай кърпичка
Ц: фъфли Ето изважда кърпичка
С: Мерси да и какво
В: шумолене на пликче Слушаш ли ме
С: Да
В: А така и в момента ми ги издиктува ми владо един списък със най хубавите така не най хубавите ми шшш горе долу
С: секне се
В: Хубавите неща за на това хремави сме май ми се струва
С: Не
Ц: Алергични сме
С: Струва ти се
В: Алергична
Ц: и В едновременно Алергична смеят се
С: Такава съм
В: Такава си си нали и кажи ми твоя компютър какъв е
Ц: Разкажи ни нещо за тво смее се разкажи ни нещо за твоя
С: Той е компютър на брат ми
В: Добре кажи
С: А процесора е едно и четири гигабайта едно и четири процесор а със тридесет и няколко гигабайта
В: Какво означава едно и четири процесор
С: Това е бързината на процесора
В: Това бързо ли е
С: Да
В: Щото а какъв ти е процесора щото моя процесор щял да бъде дюрон
С: Дюрон на колко
В: Е обясни ми не знам на колко
С: Е има дюрон
В: Обаче каза че ще е бърз
С: Е зависи дюрон няколко ма вики добре първо кажи ми за тебе на какво за какво ти трябва компютър
В: Ами всъщност то за мене то е по скоро за сестра ми по хубавото щото тя неясно
Ц: Тя ще играе тетрис смее се кажи си най сетне
В: За чертаене на сгради съоръжения за аутокад деветнайсет аутокад две хиляди
С: Ми добре кажи ми другите параметри на компютъра
В: Ми и аз много не знам сега какво означава това че харддиска ще ми е три четири
С: Три три
В: Три и четири или тридесет четирисет
С: Три четири ми то че ти е гигабайта и четиристотин мегабайта
В: Е това не е не това е много малко не може да е така
С: Еми ако е трийсет и четири е добре обаче аз не знам дали има трийсет и четири има три и четири
В: Ама има и тридесет има и четиресет
С: Е има да три и четири ще ти е малък
В: Много малък ще ми е
С: Ако е три точка четири ще е малък мегабайта
В: Да нали
С: Малък ще е
В: И примерно няма да става за чертаене
С: Не бе ще става просто малка информация ще се побира разбираш ли
В: О о не искам такова ето виждаш ли
С: Чакай малко добре чакай малко кажи ми другите
Ц: Какво ми се караш на мене
С: Вики чакай малко неясно
Ц: Гледай сега как на мен се кара ето виждаш ли все едно аз съм ти го избрала аз една думичка не съм ти казала ето виждаш ли
В: смее се Не ти ме успокояваш да не се тревожа а то трябва да се тревожа
Ц: Добре тревожи се
В: смее се Та
Ц: За какво се хилиш сега тревожи се
На: записа следва музика Моля превъртете
Ц: Това не са мои гледай накичи ми стаята с някакви неща представяш ли си три три дена тука няма отърване
В: Три четири неделя понеделник вторник и сряда
Ц: Донесе ми а казах ти донесе ми подарък сива рексона
В: Ох не знам в понеделник трябва да ходим да да да хората по принцип хората са програмисти които аз като говорих с него по телефона и като диктувах списъка на
С: Всичко е ново нали
В: Еми не е ново в смисъл такъв току що разработено в смисъл такъв на три четири месеца ли да е колко там в смисъл
Ц: Не в смисъл частите са нови
В: Е е откъде да знам дали са нови сега
Ц: Е не са взети от стар компютър това са а
С: Е три четири месеца не вики много пари са според мен
В: Нали и според мен
Ц: Аз нищо не разбирам ама и според мен
В: И според мен
С: Тоест
Ц: Абе аз не мога да си представя егати че тоя човек дето ви е
В: А тоя човек ни гарантира
Ц: Дал ви е отстъпка
С: Виж сега трябва да е
Ц: На всичкото отгоре твърди че им дава отстъпка
В: Вики трябва да е сто процента трябва да е нов компютър вземи само нов компютър за тези пари въобще не се съгласявай на стар компютър трябва да е чисто нов тоя компютър
В: Не не мисълта ми е че той нали в смисъл такъв те работят в компютърна зала която регулира това е транспортна полиция
С: Да бе разбирам но той вече той не е нов той не нов разбираш ли той не нов в смисъл на компютъра сто процента нищо няма да му има добър ще е идеален ще е
В: Е да де но
С: Според мен обаче като даваш толкова пари трябва да взимаш нов компютър гаранция има ли това нещо
В: Три години
Ц: Три години
С: Това е добре това е добре три
В: И се ангажира със сервиз човека
Ц: Е е супер
С: Това е хуваво не бе вики трябва да видя
Ц: Вики той не може да ви излъже бе погледни
С: Вики трябва да видя компонентите

Оригинал/Original

Words that are normalised in the column to the left are marked in redВ : . Колко е готина ега ти ! / супер е . много ми харесва .


С : Аха / много е готина . ( разглежда дамски дезодорант )

Ц : , А / вярно ?

С : . Чака бе тя не е само за … за / то е и за мъже и за жени .

Ц : . А … само за мене вуе .

С : ( неясно )

Ц : . Добре аз ще се обадя .

В : . Как ще е за мъзмъж и за жени бе ( – сяда на леглото ) значи / владо каза че по принцип нали / - владо ми даде един списък със неща които мога да продиктувам на хората / хората са програмисти които работят в една компания за таава транспортна полиция / в компютърната зала .

С : ( –подсмърча )

Ц : ( – смее се )

С : , Ша ми дадеш ли извинявай кърпичка ?

Ц : ( – фъфли ) . Ето . ( – изважда кърпичка )

С : , Мерси … да и какво ?

В : ( – шумолене в пликче ) . Слушаш ли ме ?

С : . Да .

В : . А така . и в момента ми ги издиктува ми владо един списък със най хубавите така не най хубавите ми ще-ще / гор-долу …

С : ( – секне се )

В : . Хубавите неща за на това - хремави сме май ми се струва .

С : . Не .

Ц : . Алергични сме .

С : . Струва ти се .

В : . Алергична .

Ц и В : ( едновременно ) . Алергична . ( смеят се )

С : . Такава съм .

В : , Такава си си нали / и кажи ми твоя компютър какъв е ?

Ц : , Разкажи ни нещо за тво … ( смее се ) разкажи ни нещо за тво …

С : . Той е компютър на брат ми .

В : , Добре кажи …

С : , А процесора е едно и четири гига байта едно и четири процесор а със тридесет и [ няколко ] гига байта …

В : , [ Какво ] означава едно и четири процесор ?

С : . Тва е бързината на процесора .

В : , Тва бързо ли е ?

С : . Да .

В : . Чоту / а какъв ти е процесора щото моя процесор щял да бъде дюрон .

С : , Дюрон на колко ?

В : . Е : обясни ми / не знам на колко .

С : , Е … има дюрон …

В : . Обаче каза че ще е бърз .

С : , Е зависи дюрон наколко / ма вики добре първо кажи ми за тебе на какво - за какво ти трябва компютър ?

В : , Ами всъщност то за мене - то е по скоро за сестра ми по хууто щото тя … ( неясно )

Ц : . Тя ще играе тетрис ( смее се ) кажи си най сетне .

В : . За : чертаене на сгради съоръжения за аутокад деветнайсет аутокад двехиляди .

С : . Ми добре кажи ми другите параметри на компютъра .

В : , Ми и аз много не знам сега какво означава това че харддиска ща ми е три четири ?

С : . Три три .

В : , Три и четири или тридесет четиресе ?

С : . Три четири / ми то че ти е гига байта и четиристотин мегабайта .

В : . Е това не е / не това е много малко не може да е така .

С : . Еми ако е трийшчетри е добре обаче аз не знам дали има трийсчетри има три и четири .

В : . Ама има и тридесет има и четиресе .

С : . Е има да / три и четири ще ти е малък .

В : . Ногу малък ще ми е .

С : . Ако е три точка четири ще е малък мегабайта .

В : . Да нали .

С : . Малък ще е .

В : . И примерно няма да става за : чертаене .

С : , Не бе ще става просто малка информация ще се побира разбираш ли ?

В : . О –о не искам такова / ето виждаш ли .

С : . Чакай малко / добре чакай малко кажи ми другите .

Ц : . Кво ми се караш на мене .

С : , Вики чакай малко … ( неясно )

Ц : . Глей сега как на мен се кара / ето виждаш ли се едно аз съм ти го избрала аз една думичка не съм ти казала … ето виждаш ли .

В : ( –смее се ) . Не ти ме успокояваш да не се тревожа а то трябва да се тревожа .

Ц : . Добре тревожи се .

В : ( - смее се ) . Та .

Ц : . За какво се хилиш са тревожи се .

(На записа следва музика ! Моля превъртете ! )

Ц : . Тва не са мои / гледай накичи ми стаяата с някакви неща преста : ще ли си три три дена тука няма отърване .

В : . Три четири неделя понеделник вторник и сряда .

Ц : . Донесе ми / а казах ти / донесе ми подарък сива рексона .

В : . Ох не знам в понеделник трябва да ходим да- да- да - хората по принцип - хората са програмисти които аз като говорих с него по телефона и като диктувах списъка на . .

С : , Сичко е ново нали ?

В : . Еми не е ново в смисъл такъв току що разработено в смисъл такъв на три четири месеца ли да еколко там в смисъл . .

Ц : . Не в смисъл частите са нови .

В : . Е-е откъде да знам дали са нови сега .

Ц : . Е не са взети от стар компютър това са . . а . .

С : . Е три четири месеца не вики ноу пари са според мен .

В : . Нали и според мен .

Ц : . Аз нищо не разбирам ама и според мен .

В : . И според мен .

С : . Тоест .

Ц : . Абе аз не мога да си представя егати че тоя човек дето ви е . .

В : . А тоя човек ни гарантира .

Ц : . Дал ви е отстъпка . .

С : . Виш сега . . трябва да е . .

Ц : . На всичкото отгоре твърди че им дава отстъпка .

В : . Вики трябва да е сто процента трябва да е нов компютър / вземи само нов компютър за тези пари въобще не се съгласявай на стар компютър трябва да е чисто нов тоя компютър .

В : . Не не мисълта ми е че той нали в смисъл такъв те работят в компютърна зала която регулира : това е транспортна полиция .

С : . Да бе разбирам но той вече той не е нов / той не нов разбираш ли той не нов в смисъл на компютъра сто процента нищо няма да му има / добър ще е идеален ще е .

В : . [ Е да де но ] .

С : , [ Според мен ] обаче като даваш толкова пари трябва да взимаш нов компютър гаранция има ли това нещо ?

В : . Три години .

Ц : , Три години ? !

С : . Тва е добре това е добре три . .

В : . И се ангажира със сервиз човека .

Ц : . Е-е супер .

С : . Тва е хуво / не бе вики [ трябва да вида ] . .

Ц : . [ Вики той не може да ви излъже бе ] погледни .

С : . Вики трябва да вида компонентите . .