2000

ПРОЕКТ

Анализ на мултимедиен корпус
29.11.2003

СЕМИНАР

Младежката комуникация
2003 - 2004

ПРОЕКТ

Младежката комуникация
29.01.2004

СЕМИНАР

Устният разказ за себе си
18.05.2004

РАБОТНА СРЕЩА

Усъвършенстване на системата за транскрипция на българска разговорна реч
     
29.11.2004

РАБОТНА СРЕЩА

Оформяне на електронни корпуси от българска разговорна реч
     
2004

ПРОЕКТ

Поддържане и обновяване на базата данни за съвременния български език
     
2007 - 2010

ПРОЕКТ

Старинната българска култура в полиетничен контекст
     
2010

ПРОЕКТ

Синтактични особености на устните форми на съвременния булгарски език (база данни)
     
01.12.2010

ПРОЕКТ

Старинна българска култура в полиетничен контекст (фолклор, език, традиции на банатските българи във Войводина)
Copyright 2009, bgspeech.net. Всички права запазени. За контакти: bgspeech@gmail.com