Проект “ПОДДЪРЖАНЕ И ОБНОВЯВАНЕ НА БАЗАТА ДАННИ ПО СЪВРЕМЕНЕН БЪЛГАРСКИ ЕЗИК”

договор №3541 – НИС


РАБОТНА СРЕЩА

 Оформяне на електронни корпуси от българска разговорна реч

29 ноември 2004

СУ „Св. Климент Охридски”

Работна програма

  1. Демонстрация на съществуващи бази данни с транскрибирана разговорна реч
  2. Предложения за електронен формат на транскрибирана българска разговорна реч

Участници

Доц. Йовка Тишева
Доц. Гергана Дачева
Ст.н.с. ІІ ст. Светла Коева
Ст.н.с. Кирил Симов
Гл.ас. Красимира Петрова
Гл.ас. Татяна Ангелова
Гл.ас. Красимира Алексова
Д-р Марина Джонова
Д-р Илияна Гаравалова
Асп. Атанас Атанасов
Асп. Елисавета Балабанова
Copyright 2009, bgspeech.net. Всички права запазени. За контакти: bgspeech@gmail.com