Проект “МЛАДЕЖКАТА КОМУНИКАЦИЯ”

в рамките на програмата на ЮНЕСКО “Информация за всички” СЕМИНАР

 Устният разказ за себе си

29 януари 2004

СУ “Св. Климент Охридски”, 15 – 18 ч., зала 159


Водещ – доц. Йовка Тишева


Участници


I сесия - Да поговорим за себе си – аспекти на устното представяне и самопредставяне


Надежда Александрова – Устният разказ за себе си като тип себеизява

Ася Асенова – Езикови аспекти на устния разговор – маркери на спонтанността

Илиян Войнов – Диалог:монолог – начини за себеразкриване

Таня Йоскова – Фонетични аспекти на спонтанността

Радка Влахова – Комуникативни стратегии на говорещите при себепредставяне

Дискусия


Кафе пауза


II сесия – Интервюто като средство за (себе)представяне


Надежда Радулова – Анкетиране и интервюиране – подбор на въпросника

Иванка Мавродиева – Типове интервюта. Интервюто за работа – спонтанност и подготвеност

Снежана Паскалева – За журналистическото интервю

Димитър Япраков – Обективност и надеждност на интервюто като начин за себепредставяне

Жанет Пашалиева – Специфики на телевизионното интервю и на радиоинтервюто

Дискусия

Copyright 2009, bgspeech.net. Всички права запазени. За контакти: bgspeech@gmail.com